Skip to main content
Etusivu » Yritysturvallisuus » Yhteistyö rakennushankkeissa on avain laadukkaaseen toteutukseen
Rakennusala

Yhteistyö rakennushankkeissa on avain laadukkaaseen toteutukseen

Rakennushankkeeseen ryhtyvän selkeät tavoitteet toimivat hankkeen ankkurina, Pekka Talaskivi muistuttaa. Kuva: RIL ry

Nykypäivän rakentamisen keskiössä ovat vastuullisuuden ja elinkaarikestävyyden huomioiminen.

Rakennushankkeen osapuolten välinen yhteistyö on laadukkaan suunnittelun ja toteutuksen keskeinen menestystekijä. Hyvin toimiva kommunikaatio takaa, että arkkitehti-, rakenne- ja erityissuunnittelijat sekä urakoitsijat ymmärtävät rakennushankkeen tavoitteet samalla tavoin. 

– Yhteisymmärrys pitää samalla kaikki osapuolet ajan tasalla hankkeen etenemisestä, RIL ry:n tekninen johtaja Pekka Talaskivi aloittaa. 

Myös potentiaaliset riskit ja akuutit muutostarpeet on Talaskiven mukaan helpompi tunnistaa, kun yhteistyö toimii saumattomasti.

– Ongelmat voidaan ratkaista tehokkaasti resursseja säästäen, parhaimmassa tapauksessa jopa ennakoiden. Tällä on positiivinen vaikutus lopputuloksen ja tuotantoprosessin laatuun sekä työntekijäkokemukseen. 

Rakennusvalvonnan keskeinen rooli kasvaa tulevaisuudessa

Talaskivi kuvailee rakentamisen laadun näkyvän yksinkertaisimmillaan tilaajan tahtotilan mukaisena suunnitteluna sekä aikataulun ja budjetin mukaisena toteutuksena. 

– Rakennushankkeeseen ryhtyvän selkeät tavoitteet toimivat hankkeen ankkurina. Ne ovat laadukkaan onnistumisen ehdoton edellytys.

 Laatuun liittyy kuitenkin myös uusia vastuullisuuden, vähähiilisyyden ja elinkaarikestävyyden ulottuvuuksia. 

– Elinkaarikestävä rakennus on muuttuvassa ilmastossa pitkäikäinen sekä tiloiltaan muunneltava ja korjattava. Lisäksi sen rakennusosat ja materiaalit on suunniteltu uudelleenkäyttö mahdollistaen, Talaskivi painottaa. 

 Yhteistyöverkostoja tarvitaan standardien ja parhaiden käytäntöjen kehittämiseen, uusien teknologioiden hyödyntämiseen sekä keskinäisen tiedon ja osaamisen jakamiseen. 

– Yhteistyöllä voidaan myös paremmin koordinoida ja optimoida resurssien käyttöä, Talaskivi jatkaa. Tämä tarkoittaa pienempää materiaalihukkaa, tehokkaampaa työvoiman käyttöä ja parempaa koneiden ja laitteiden hyödyntämistä.

 Talaskivi korostaa rakennusvalvonnan keskeistä roolia rakennusprosessin laadun ja turvallisuuden varmistamisessa Suomessa. Uusi rakentamislaki pyrkii edistämään digitalisaatiota sekä suoraviivaistamaan ja tehostamaan rakentamisprosessia. 

– Rakennusvalvonnan rooli kasvaakin tulevaisuudessa todennäköisesti osa-alueilla, jotka vastaavat muuttuvia rakennusalan tarpeita ja teknologisia edistysaskeleita.

Next article