Elina Puhakainen

rahastonhoitaja, Fennia Varainhoito Oy

1. Mikä on sijoitusfilosofianne?

Fennia Varainhoidon tonttirahasto on vakaan tuoton ja maltillisen riskin sijoituskohde. Erikoissijoitusrahasto sijoittaa pääosin varansa Suomessa sijaitseviin, jopa 50-100 vuodeksi vuokralle annettaviin maa-alueisiin, jotka soveltuvat käyttötarkoitukseltaan ensisijaisesti toimitilarakentamiseen ja toissijaisesti asuinrakentamiseen. Rahasto on kaikille avoin kvartaaleittain, minimisijoitus on 10 000 euroa ja pitkän aikavälin tuotto-odotus viidestä kuuteen prosenttiin.


Henrika Vikman

toimitusjohtaja, Nordea Funds Oy

1. Mikä on sijoitusfilosofianne?

Nordean Ilmasto ja Ympäristö -osakerahasto etsii sijoituskohteiksi yhtiöitä, joiden kehittämät ratkaisut auttavat kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan. Sijoituskohteet täyttävät myös hyvän sijoituskohteen kriteerit, tyypillisesti rahastossa on keskikokoisten kasvuyhtiöiden aliarvostettuja osakkeita.


Sampsa Apajalahti

sijoitusjohtaja, Capman Real Estate Oy

1. Mikä on sijoitusfilosofianne?

Vuoden 2017 lopulla lanseerattu Capman Nordic Property Income Fund on neljä kertaa vuodessa auki oleva erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa pohjoismaisten kasvukaupunkien kiinteistöihin. Rahasto sijoittaa kohteisiin, jotka tarjoavat ennustettavaa kassavirtaa ja turvaavaa arvonmuutostuottoa.