AFN Oy:n asiantuntija ja toimitusjohtajalla Esko Huttu-Hiltusella on pitkä kokemus suomalaisyritysten kasvun vauhdittamisesta. Hän on aidosti huolissaan kasvuun tähtäävien yritysten toimintaedellytyksistä, resursseista ja motivaatiosta sekä kasvun osaajista ja työkaluista Suomessa.

– Meidän on kyettävä synnyttämään Suomeen riittävästi kasvuhaluisia ja -kykyisiä yrityksiä, suotuisampi toiminta- ja elinympäristö niille. Nyt tarvitaan yhteishenkeä, rohkaisua ja todellista panostusta kasvukehitystyöhön ja kasvun välineisiin (myös valtiovallalta), jotta yrittäjät ja yritykset, jotka haluavat, uskaltavat ja ovat kykeneviä johdattamaan yrityksensä kestävästi kasvu-uralle, saavat tarvittavan avun helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti, hän puuskahtaa.

Suomesta löytyy runsaasti toimialoja ja mahdollisuuksia, joilla on ainesta ja potentiaalia kasvuun.

– Nyt pitäisi ravistautua irti uuden Nokian toiveajattelusta, sillä kasvuyrityksiä voi syntyä melkeinpä mille tahansa toimialalle. Hyviä esimerkkejä ovat vaikkapa eteläpohjalaisten Juustoportin ja Riitan Herkun kaltaiset toimijat, jotka ovat kasvaneet nyrkinkokoisesta yrityksestä kansainvälisiksi konserneiksi, vuosien saatossa.

 

Pohjoismainen yhteistyö kannattaa

Huttu-Hiltunen kehottaa yrittäjiä suuntaamaan katseet myös muihin Pohjoismaihin - Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja Islantiinkin.

– Suomalaisyritysten kannattaa liittoutua ja tehdä yhteistyötä pohjoismaisten yritysten kanssa. Suomi on yksin pieni maa ja markkina, mutta Pohjoismaat näyttäytyvät ulospäin kokoaan suurempana, jolloin yksittäinen yrityskin saa isommat muskelit, lisää näkyvyyttä ja resursseja, hän vinkkaa.

 

Arktinen pohjoinen luonto kiinnostaa

– Liittoutuminen kannattaa myös siksi, että pohjoismaat, niiden yritykset ja ihmiset omaavat yhteisen arktisen nimittäjän (=ulottuvuuden) – monipuolisen ja houkuttelevan luonnon sekä nykyaikaisen infran ja sivistyneen elämän vierivieressä, mikä kiinnostaa. - Esim. Oulussa pääsee varttitunnissa erämaahan ja takaisin!

– Arktinen luonto on monimuotoinen ja houkutteleva kokonaisuus, joka herättää kiinnostusta erityisesti Kaukoidän ja suurten ruuhkaisten metropolien markkinoilla. Se on vahvuus, jota Suomi ja muut Pohjoismaat voivat tarjota globaalisti yhdessä ja erikseen ja jota kukaan ei voi meiltä varastaa. Arktisen ulottuvuuden aikaikkuna on nyt auki, joten siihen kannattaa tarttua.

 

Yrittäjän ominaisuudet ovat ratkaisevia

Mikä sitten luo edellytykset yrityksen kasvulle?

– Perusasiat, kuten kysyntä, erottautuminen ja näkyvyys markkinoilla. Aivan ratkaisevassa asemassa ovat kuitenkin ohjaimissa olevan yrittäjän henkilökohtaiset ominaisuudet. Hänellä on selkeä elämän tarkoitus, jonka varaan hän rakentaa tavoitteet, vahvan läsnäolon ja motivaation. Lisäksi hänellä on intohimoa, paloa ja hän on erittäin aikaansaava ja tuottava. Hänellä on myös hyvä fyysinen ja henkinen kunto sekä hyvät vaikuttamistaidot. Nämä ominaisuudet antavat erinomaiset lähtökohdat luotsata yritys menestykseen. Lisäksi yrittäjä tarvitsee toimivia kasvun johtamisentyövälineitä.

 

Yrittäjä = huippu-urheilija → kasvuprojekti

Huttu-Hiltusella on myös kilpaurheilijan tausta, joten hän näkee paljon yhtäläisyyksiä yrittäjän ja kilpaurheilijan välillä.

– Yrittäjältä vaaditaan moniottelijan ominaisuuksia. Hänen on osattava monta lajia, mutta se ei tarkoita, että ne on hallittava kaikki erinomaisesti. Kukaan ei pärjää yksin, joten ympärille kannattaa koota monitaitoinen joukkue, josta löytyy kokemusta, näkemystä, osaamista ja verkostoja, mitkä auttavat yritystä ottamaan kasvuloikan, pysymään kasvun vaativalla polulla ja saavuttamaan tavoitteet määrätyssä ajassa. Yrityksen kasvuloikka on erityisesti pk-yritykselle suuri ponnistus, joten kasvun vauhdittaminen on mielestämme syytä tehdä aina tavoitteellisena, ammattimaisesti johdettuna ja mittaroituna projektina - aivan kuten huippu-urheilijan valmentautuminen ja suoritukset.

 

Yrittäjän tulee nauttia myös elämästä

Yrittäjän pitäisi osata myös nauttia ja iloita jokaisesta päivästä ja elää mahdollisimman tasapainoista ja täyttä elämää; eli matka maaliin on vähintään yhtä tärkeä kuin itse tavoite, sillä muutoin elämä jää elämättä.