Skip to main content
Etusivu » Digitalisaatio » Älykäs kiinteistö auttaa ennakoinnissa
Digitaaliset palvelut

Älykäs kiinteistö auttaa ennakoinnissa

äly
äly
Älykkäät tilavarausjärjestelmät auttavat varaamaan kulloiseenkin tarpeeseen sopivan tilan. Kuva: Getty Images

Jaakko Ketomäki 

TkT, kestävän rakentamisen ja kiinteistöjen johtava asiantuntija, Motiva Oy

Hybridityö muuttaa toimitilojen käyttöä. Joustavien tilaratkaisujen kysyntä vaatii rakennuksilta yhä enemmän älyvalmiuksia, joiden arviointiin velvoitetaan jo EU-direktiivilläkin.

– Ihmiset on houkuteltava toimistolle, työhubit ja muunneltavat toimistotilat lisääntyvät. Ihmisten liikkumiseen perustuvista kuumakartoista saadaan dataa toimivien ja viihtyisien tilojen suunnitteluun. Neuvottelutilat suunnitellaan hybridikokouksiin, joita varten varmistetaan esimerkiksi kattomikrofoneilla, että kaikkien ääni kuuluu, kertoo Motiva Oy:n kestävän rakentamisen ja kiinteistöjen johtava asiantuntija, TkT Jaakko Ketomäki.

Avokonttoreista siirrytään erikokoisiin joustaviin tiloihin. Ihmiset saattavat arvostaa tilan tuntua, siksi pienempiinkin kokouksiin varataan helposti iso neukkari. Älykkäät tilavarausjärjestelmät auttavat varaamaan kulloiseenkin tarpeeseen sopivan tilan.

Älyindikaattori lisää rakennusten energian kysyntäjoustoa

Käyttäjille älykkyys tarkoittaa usein älykkäitä toimitiloja, sovelluksia, kosketuspaneeleja ja automaattisesti reagoivia valoja. Itse rakennuksen älykkyys on konepellin alla olevaa älykkyyttä eli talotekniikkaa. Kiinteistö osaa ennakoida ja reagoida käyttöasteeseen sekä olosuhteisiin.

EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään rakennusten älyindikaattorista, jonka tarkoituksena on arvioida rakennusten älyvalmiuksia – erityisesti taloteknisiä järjestelmiä – energiatehokkuuden, rakennuksen käyttäjän sekä energian kysyntäjouston näkökulmasta.

Älyindikaattorilla halutaan korostaa lisähyötyjä, joita kehittynyt älyteknologia tuo rakennusten omistajille ja käyttäjille. Hyödyt voidaan nähdä esimerkiksi energiansäästöinä, ilmastonmuutokseen varautumisena tai sosiaalisen osallistavuuden ja esteettömyyden, käyttömukavuuden sekä hyvinvoinnin lisääntymisenä.

– Uusiutuvan energian lisääntyminen tuo energiantuotantoon vaihtelua. Koska sähkön varastoiminen on suuressa mittakaavassa vaikeaa, tarvitaan säätövoimaa tai mahdollisuus sopeuttaa energiankulutusta. Rakennukset muuttuvat kulutusjoustaviksi, Ketomäki ennustaa.

Next article