Skip to main content
Etusivu » Innovaatiot » Mitä hyötyä GS1 2D-koodista on elintarviketeollisuudelle? 
Sponsoroitu

Kimmo Keravuori

kehityspäällikkö, GS1 Finland

Suomessa tuotepakkausten 2D-viivakoodi on jo käytössä lääketeollisuudessa, koska laki velvoittaa valmistajat seuraamaan tuotteita läpi koko toimitusketjun. Myös muilla teollisuudenaloilla ja kaupoissa maailmanlaajuinen siirtymä GS1 2D-koodiin on käynnissä. Mutta miksi? Mitä se ratkaisee? 

Pääsyy GS1 2D-koodin käyttöönotolle on toimitusketjun tehostaminen, joka ei onnistu yksin EAN-viivakoodilla. Siinä missä EAN sisältää vain GTIN-tuotetunnisteen, GS1 2D-koodiin voidaan sisällyttää lähes rajattomasti tietoa. 

– Jo 50 vuotta toimitusketjuja palvellut EAN-viivakoodi on erinomainen, mutta tietotarpeet ovat kasvaneet. GS1 2D-koodin avulla elintarvikkeiden toimitusketju voi hyödyntää esimerkiksi tuotteiden erä- ja päivämäärätietoja tehokkaasti, GS1 Finlandin kehityspäällikkö Kimmo Keravuori sanoo. 

Siirtää viestintää pakkauksesta verkkoon 

Pakkaukseen mahtuu harvoin kaikki kuluttajien kaipaama tai valmistajien tarjolla oleva informaatio tuotteesta. GS1 2D-koodin avulla tuotteen tietoja voidaan täydentää verkossa ja säästää siten painotilaa pakkauksesta. 

– GS1 2D-koodi voidaan skannata älypuhelimen kameralla, kuten tavallinen QR-koodi. Tuotteen valmistaja pystyy näin suoraan pakkauksesta ohjaamaan kuluttajan juuri kyseiseen tuotteeseen liittyvään tietoon, kuten resepteihin tai käyttöohjeisiin. 

Koska GS1 2D-koodi sisältää EAN-viivakoodia enemmän tietoa, ja se voidaan lukea sekä kassapäätteellä että älypuhelimella, se mahdollistaa pakkauksissa vain yhden viivakoodin käytön. Myös pienemmän kokonsa ansiosta se säästää tilaa pakkauksista. 

Parantaa kuluttajaturvallisuutta ja ennustettavuutta 

Kaupan toimitusketjulle viivakoodin sisältämän koneluettavan tietomäärän lisäys on huomattava muutos, joka tarjoaa työkaluja toiminnan tehostamiseen ja muun muassa ruokahävikin vähentämiseen. 

Esimerkiksi takaisinveto voidaan kohdentaa vain vialliseen tuote-erään, kun koodin sisältämän päiväyksen ja eränumeron ansiosta se pystytään tunnistamaan digitaalisesti varastoissa ja myymälöissä. 

– Myös kuluttajaturvallisuus paranee, kun viallisen tai vanhentuneen tuote-erän myynti voidaan digitaalisesti estää kassapäätteellä. Sen lisäksi kuluttajille voidaan kohdentaa eräkohtaisesti ohjeita tuotteen takaisinvedosta. 

Toimitusketjun tuote-eräkohtainen seuranta tarjoaa mahdollisuuden myös nykyistä tarkempaan myyntidataan todellisen tuotekierron näkökulmasta. Näin koko ketjussa myyntiennusteiden tekeminen helpottuu. 

– Tilaus- ja tuotantosuunnitelmia voidaan jatkossa tehdä tarkemmalla tasolla, kun tuotteiden kiertonopeus ketjussa voidaan varmentaa entistä tarkemmin. Tämän myötä ennustaminen tarkentuu ja toimintaa voidaan tehostaa läpi koko arvoketjun.

Ota käyttöön GS1 2D-koodin hyödyt 

– Saldohallinta ja hävikin vähentäminen helpottuvat läpi koko ketjun.
– Laajat mahdollisuudet kuluttajaviestinnässä, kun kuluttaja pääsee suoraan pakkauksesta tuotteen tietoihin verkossa.
– Tarkemmat myyntiennusteet auttavat valmistajia optimoimaan tuotannon tarkemmin.
– Automatisoidut tarjoukset ja kampanjat tehostavat varastonhallintaa.
– Ei ylimääräistä hukkaa: takaisinvedot kohdentuvat juuri oikeisiin tuotteisiin.
– Ei vanhentuneita tuotteita kassan läpi: kuluttajan kokema turva ja laatu paranevat.
– Koodi antaa avaimet globaalien toimitusketjujen läpinäkyvään hallintaan, väärennösten estämiseen ja vastuullisuusviestinnän jakamiseen kuluttajille.
– Koodi vastaa EU:n digitaalisen tuotepassin vaatimuksiin, siihen voidaan sisällyttää

Kiinnostuitko uuden ajan viivakoodista?

Next article