Skip to main content
Etusivu » Digitalisaatio » Kunnat monikanavaistuvat
Digitaaliset palvelut

Kunnat monikanavaistuvat

kunnat
kunnat
Kunnilta odotetaan vastaavaa, ajasta ja paikasta riippumatonta asiointia kuin viihdemedialta tai yritysten tarjoamilta palveluilta. Kuva: Getty Images

Elisa Kettunen 

kehittämispäällikkö, ratkaisupäällikkö, kuntien digitalisointi, Kuntaliitto

Digitalisaatio läpäisee kaikki kunnan toiminnot. Teknologia on siitä vain yksi osa, vähintään yhtä tärkeää on tieto: tiedon laatu, tiedonhallinta ja miten tieto on hyödynnettävissä.

– Kuntien datan hankintaa ja hallintaa säädellään yhä vahvemmin. Kun puhutaan kunnista, lainsäädäntöä ei voi ohittaa, sanoo Elisa Kettunen, kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö ja ratkaisupäällikkö Kuntaliitosta.

– Luottamuspääoma on kriittistä julkisissa palveluissa, joissa käsitellään ihmisten tietoja ja hyödynnetään keskitettyjä rekistereitä. Luottamus on yhä merkittävämpi resurssi, jota ei ole varaa rapauttaa, Kettunen jatkaa.

Digitaalisuus vapauttaa aikaa henkilökohtaisiin kohtaamisiin

Teknologianäkökulmasta viihdemedia ja yritysten tarjoamat palvelut ovat totuttaneet ihmisiä hyödyntämään arjessa digitaalisia palveluita. He odottavat myös kunnalta vastaavaa, ajasta ja paikasta riippumatonta asiointia. Tämä luo kunnille painetta kehittää verkkopalveluitaan ja digitaalisia toimintatapojaan.

Myös palveluiden tuottamisessa kannattaa haastaa perinteisiä toimintamalleja. Voisiko julkishallinto kehittää etäpalvelumalleja ja työllistää osaajia eri puolilta Suomea etänä?

Teknologia ei aseta esteitä, se täytyy vaan sovittaa sääntelykehikkoon.

Mutta on myös iso joukko ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta kykene hoitamaan arkisia asioitaan digitaalisissa palveluissa. Digisyrjäytyminen vaarantaa niiden henkilöiden perusoikeudet, jotka eivät kykene sähköiseen asiointiin. Kun suurin osa haluavista ja kykenevistä voi hyödyntää palveluja itsenäisesti, vapautuu kunnille resursseja auttaa heitä, jotka tarvitsevat henkilökohtaista palvelua.

– Mahdollisuuksia on paljon, ne ovat vain ihmisten mielikuvituksesta kiinni. Teknologia ei aseta esteitä, se täytyy vaan sovittaa sääntelykehikkoon. Yritys voi valita asiakkaansa ja haluamansa kohderyhmän. Kunnan täytyy palvella kaikkia. Tässä on perustavanlaatuinen ero, Kettunen summaa.

Next article