Skip to main content
Etusivu » Digitalisaatio » Metaversumi paikkariippumattoman teollisen työn mahdollistajana
Metaversumi

Metaversumi paikkariippumattoman teollisen työn mahdollistajana

Suomessa on paljon teknologiayrityksiä, jotka pystyvät jo nyt tarjoamaan ratkaisuja metaversumin toteuttamiseen. Kuva: Getty Images

Kirjoittaja Karoliina Salminen VTT:n älykäs teollisuuden johtaja.

Voisiko teollinen metaversumi muuttaa radikaalisti tapaamme tehdä töitä, jotka tällä hetkellä vaativat fyysistä läsnäoloa? 

Metaversumi pitää tarinan kertojasta riippuen sisällään teknologiaa kuten AR/VR/MR/XR, Web 3.0, USD, haptiikka, NFT, blockchain, 5G, avatar, AI ja telepresence. Kaikki ovat oikeassa, mutta teknologian ja sen kustannustason suotuisan kehityksen lisäksi avainasemassa ovat sekä mahdollinen regulaatio että ihmisten halu, ei pakko, ottaa ratkaisuja laajalti käyttöön niin yksityis- kuin työelämässäkin. Kyse ei siis välttämättä olekaan teknologiasta vaan ihmisistä.

Suomessa on paljon teknologiayrityksiä, jotka pystyvät jo nyt tarjoamaan ratkaisuja metaversumin toteuttamiseen. Suurin osa yrityksistä on kuitenkin pieniä ja kenttä on hajautunut. Toimijat täytyy saada yhteen ja luomaan toimialarajat rikkovia skaalautuvia ratkaisuja sekä Suomeen että globaaleille markkinoille. Tämä vaatii yhteistä ymmärrystä siitä, mitä metaverse tarkoittaa. Lisäksi on löydettävä ratkaisut, jotka täyttävät neljä vaatimusta: haluttavuus (ihmiset haluavat näitä käyttää), elinkelpoisuus (liiketoiminnallisesti järkevää), hyväksyttävyys (säädökset, prosessit) ja toteutettavuus (tekninen kypsyys).

VTT:llä olemme lähteneet tutkimaan asiaa teollisen työn murroksesta. Tunnistamme sekä ratkaisuja tarjoavien että ratkaisuja käyttävien yritysten kanssa uusia tapoja tehdä töitä IT-kuplan ulkopuolella. Erityisesti paljon ihmisiä työllistävissä työtehtävissä, kuten tuotannossa, kunnossapidossa, logistiikassa, rakentamisessa, terveydenhuollossa ja liikennejärjestelmissä on hyvät mahdollisuudet. Tulevaisuudessa tehtävät monipuolistuvat, kun teknologiat pystyvät auttamaan ihmistä esimerkiksi päätöksenteossa, tiedon saatavuudessa ja tylsien, likaisten ja vaarallisten tehtävien suorittamisessa. Teknologia voi myös tunnistaa ihmisen kognitiivista tilaa ja siten muokata tehtäviä vaikkapa havaittuaan kasvavan stressin tai vaaraa uhkaavan tilanteen.

Tavoitteenamme on selvittää metaversumin mahdollisuuksia ja muokata työtehtävistä houkuttelevia tulevaisuuden työntekijöille, tämän päivän nuorisolle, ratkaistaksemme toimialoilla vallitsevan ”työvoimahätätilan”. Samalla syntyisi suomalainen ratkaisuliiketoimintaklusteri globaaleille markkinoille. Tavoitteenamme on tehdä yhdessä Suomesta paikkariippumattoman teollisen työn kärkimaa.

Next article