Skip to main content
Etusivu » Digitalisaatio » Taloushallinnon toimintatapoihin enemmän automaatiota
Taloushallinto

Taloushallinnon toimintatapoihin enemmän automaatiota

Kuva: Getty Images

Automaation, softarobotiikan ja tekoälysovellusten hyödyntäminen tulevat muokkaamaan kuntapuolen taloushallintoa lähitulevaisuudessa.

Taloushallinnon toimintatavat muuttuvat merkittävästi seuraavan kymmenen vuoden aikana, kun robotiikka, analytiikka sekä erilaiset muutokset pankkisektorilla valtaavat yhä enemmän jalansijaa. Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Antti Soro puhuu myös toimialan työn muutoksesta.

– Tämä vaatii yhä enemmän paitsi muutosjohtamisen taitoa, myös kokonaisuuksien hahmottamista sekä toimivaa yhteistyötä verkostoissa. Konkreettisesti työn muutos tarkoittaa manuaalityön vähenemistä, ja samalla asiantuntijatyön lisääntymistä. Hyöty lankeaa veronmaksajille ja taloushallinnon asiakkaille.

Nykytilanteessa esimerkiksi Helsingissä on oma taloushallinnon palvelukeskuksensa, mutta suurista kaupungeista esimerkiksi Turku on ulkoistanut taloushallintonsa. Soron mukaan myös toisenlaiset ratkaisut ovat mahdollisia.

– Jotkin pienemmistä kunnista voivat ulkoistaa taloushallintoansa tilitoimistolle. Tilitoimiston tulee olla erikoistunut kunta-asiakkaisiin, sillä niiden taloushallinto eroaa yritysten taloushallinnosta.

Toimintojen harmonisoinnilla olennainen merkitys

Sote-uudistus tuo mukanaan muutoksia, kun esimerkiksi terveydenhuollon tehtävät siirtyvät kunnilta pois. Talouden suunnittelun ympäristö, rahatoimi ja tilastointivaatimukset ovat normaalista yritystoiminnasta poikkeavia.

– Keskittämis- ja ulkoistustrendi on vahva kuntapuolellakin, jossa varmasti painitaan taloushallinnon osaajien ikääntymisen ja kustannustehokkuuden nostamisen kanssa, Soro sanoo.

Muutostilanne on myös mahdollisuus taloushallinnon toimintojen kehittämisen, yhtenäistämisen ja harmonisoinnin näkökulmasta. Soro muistuttaa, että kun ratkaisuja ei ole rakennettu vain toimijakohtaisesti vaan kokonaisuudistuksen näkökulmasta, digitalisaation eteneminen nopeutuu ja kokonaiskustannukset vähenevät.

– Tuotantotehtäviä voisi silti hoitaa useampi maakunnallinen toimija, mutta fiksuihin ratkaisuihin pyrittäisiin koko Suomen tasolla. Tästä olisi hyötyä myös sote-tason tiedon johtamisen näkökulmasta.

Työtehtävien automatisointi muuttaa kirjanpitäjän työnkuvaa

Julkisen sektorin taloushallinnon haasteet ja mahdollisuudet ovat pitkälti samanlaisia kuin yksityiselläkin puolella, kun työtehtävien automatisointi ja toisaalta kirjanpitäjien kehittäminen lisäarvoa tuottaviksi neuvonantajiksi tapahtuvat samanaikaisesti. Suomessa muutokseen liittyvät myös tietotekniikkatoimittajien resurssiriskit. Myös mahdollisuuksia on paljon.

– Uskon, että 15 vuoden kuluttua kaikki sääntömääräinen transaktionaalinen työ liittyen talous- ja toisaalta henkilöstöhallintaan on automatisoitu. Ihminen taas ammattilaisena syventyy mahdollisiin poikkeamiin, joiden perusteella tekee korjaavia toimenpide-ehdotuksia ja luo tällä tavalla lisäarvoa, Soro sanoo.

– Ylimpänä systeemissä on kognitiivista oppimista harjoittava, korrelaatioita etsivä tekoäly, joka aktiivisesti louhii tietoa ja tekee havaintoja, joihin ihmisaivot eivät kykene.

Next article