Etusivu » Digitalisaatio » Vauhtia kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatioon
Kiinteistöt

Vauhtia kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatioon

Digitalisaatio on tuonut suuria muutoksia rakennus- ja kiinteistöalalle esimerkiksi rakennuslupien hakuun. Kuva: Adobe Stock

Kiinteistö- ja rakennusala on laaja ja mahdollisuuksia digitalisaation hyödyntämiseen sen sisällä on valtavasti.

Perinteinen ala tarvitsee kuitenkin apua ratkaisujen käyttöönottoon. Hallituksen kärkihanke KIRA-digi tuo yhden pöydän ääreen niin julkisen kuin yksityisen puolen toimijat viemään alan digitalisaatiota eteenpäin.

KIRA-digi-hankkeen digipäällikkö Teemu Lehtinen korostaa, että on tärkeää saada maailmalla testattuja toimintatapoja kokeiluun myös Suomeen.

– KIRA-digi-hankkeessa on mukana alan koko kenttä ja elinkaari; kaavoituksesta, suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön ja ylläpitoon, Lehtinen kertoo.

Tämän takia projekteista saadaan todella kattavaa ja eri tarkoituksiin sovellettavaa osaamista ja tietoa.

Toimialan uudistumista monesta näkökulmasta

– Alustataloudesta on puhuttu jo pitkään. Rakennettu ympäristö on alusta kaikelle elämälle, on hyvin luontevaa, että tämä nousee esiin. Eri toimialoja yhdistämällä voisimme luoda huikeita ”eläminen palveluna” -konsepteja, joita voi verrata vaikkapa suomalaisen Whimin liikkuminen palveluna -konseptiin, Lehtinen esittää.

”Eri toimialoja yhdistämällä voisimme luoda huikeita ”eläminen palveluna” -konsepteja.”

Saman tyyppiset ratkaisut olisivat mahdollisia asumiseen ja rakentamiseen liittyen. Tämä vaatisi ensisijaisesti datan vapaata liikkuvuutta ja hyvää datan hyödyntämiskykyä.

Suunnittelupuolelta Lehtinen nostaa esille erityisesti koneälyn tuomat mahdollisuudet.

– Suunnittelu ja mallintaminen on edelleen pitkälti manuaalista, koneälyä käyttämällä osa suunnitteluprosessista voisi olla automaattisesti generoituvaa. Tämä säästäisi merkittävästi työtunteja ja vaivaa suunnittelijoilta.

Suuria muutoksia digitalisaatio on tuonut rakennuslupien hakuun. Kuntien tietomallipohjaiset rakennuslupaprosessit mahdollistavat 3D-mallien käyttämisen lupahaussa.

– Tämä mahdollistaa tiettyjen asioiden automatisoidun tarkastuksen, jolloin lupaviranomaisenkin työ helpottuu.

Mielenkiintoisimmat toimintamallit mullistavat alaa

Uudenlaisista läpinäkyvyyteen ja avoimeen tiedonjakoon liittyvistä toimintatavoista Lehtinen nostaa esille RALA:n hankkeen, jossa luodaan yhtenäistä referenssijärjestelmää rakennusalan toimijoille. Referenssit koostetaan yhtenäiseen muotoon, ovat näkyvissä kaikille ja sovellettavissa eri palveluihin. Palvelu toimii Uberin tyyliin yksinkertaisella tähtiluokituksella.

Toimialan uudistamisen mallioppilaita on myös esimerkiksi kiinteistövälitysyritys Blok, jonka pitkälti automatisoitu toimintatapa on herättänyt paljon julkistakin keskustelua. Blok joutui muuttamaan toimintaansa starttauksen jälkeen, mutta kokeilujen kautta on löytynyt todella kiinnostava yritysmalli.

– Blok on aiheuttanut positiivisen kierteen. Heidän esimerkillään useampi muukin lähti kokeilemaan kiinteistövälityskentässä uusia toimintamalleja. Toiveena olisi, että hankkeet toimisivat juuri näin, antaisivat uusiutumissykäyksiä koko kentälle, Lehtinen summaa.

Next article