Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden elintarviketeollisuus » Kiertotalous mahdollistaa kestävämmän kulutuksen
Tulevaisuuden elintarviketeollisuus

Kiertotalous mahdollistaa kestävämmän kulutuksen

Kasvava huomio kiinnittyy nykyisin muovin kierrätykseen, jonka avulla vältytään fossiilisen hiilen käytöltä. Kuva: Getty Images

Uudelleenkäyttö ja kierrätys on erityisen tärkeää uusiutumattomien materiaalien riittävyyden varmistamiseksi.

Kiertotalouden ideaa vähänkään ymmärtävälle on selvää, että sen tavoitteena on sekä raaka-aineiden käytön että syntyvän jätteen vähentäminen. Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin lisää määritelmään vielä yhden ulottuvuuden. 

– Tarkemmin ajatellen kiertotalouden tavoitteena on mahdollistaa kulutus kestävämmin kuin kertakäyttötaloudessa, Harlin muotoilee. 

Taloudellisesti kannattavalla kierrätysratkaisulla voidaan Harlinin mukaan paitsi alentaa syntyvän jätteen määrää myös pidentää materiaalin käyttöikää.

– Erinomaisia esimerkkejä ovat biopohjaiset kartonkipakkaukset, jotka kiertävät globaalisti jopa yli viisi kertaa uusiksi pakkauksiksi.  

Kasvava huomio kiinnittyy nykyisin muovin kierrätykseen, jonka avulla vältytään fossiilisen hiilen käytöltä. Samalla tehostetaan muovin keräystä ja vähennetään sen joutumista luontoon.

Pakkausmateriaaleja kehitettävä kestävämpään suuntaan

Pakkauksen tärkein merkitys on alentaa materiaalihävikkiä suojaamalla tuotetta. Harlin tietää, että ekologisemman pakkausmateriaalin luominen vaatii useita rinnakkaisia kehityssuuntia sen lisäksi, että varmistetaan pakkauksen toimivuus.

– Yksi vaatimus on kierrätettävyyden varmistaminen, eli se, että materiaali on käytön jälkeen tunnistettavissa, lajiteltavissa ja erotettavissa uutta käyttöä varten.

Maailma tarvitseekin yhä uusia kestävämpiä materiaali- ja pakkausratkaisuja. 

– Lainsäädäntöä kehitettäessä on mahdollistettava uusien innovaatioiden hallittu markkinoille tulo. Tähän tarvitaan laaja-alaista tutkimusta, Harlin sanoo.

Pelkkä mekaaninen kierrätys ei Harlinin mukaan riitä jo asetetuille kierrätystavoitteille. Tästä syystä niin sanotun kemiallisen kierrätyksen merkitys kasvaa, etenkin muoveilla. 

– On hyvin tärkeää kehittää teknologioita, jotka ovat riittävän tehokkaita sekä materiaalin talteenoton että energiatehokkuuden suhteen. 

Ympäristön suojelua pakkausten avulla

Next article