Etusivu » Johtaminen ja ura » Erkka Westerlund: ”Menestyvät tiimit rakentuvat henkisesti vahvoista yksilöistä”
Ihmislähtöinen johtaminen

Erkka Westerlund: ”Menestyvät tiimit rakentuvat henkisesti vahvoista yksilöistä”

erkka-westerlund-johtaminen-tiimityö
erkka-westerlund-johtaminen-tiimityö
Johdon- ja tiimityön valmentaja Erkka Westerlund muistuttaa, että siirtyminen ihmislähtöiseen johtamiseen vaatii taitoa kohdata ihmisiä ja luoda luottamus toiseen sekä kykyä kokea empatiaa. Kuva: Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy

Kohtaamiskulttuurin muutos vie monologista dialogiin – muutos tukee ihmislähtöistä johtamista, joka perustuu jatkuvaan oppimiseen ja henkiseen kasvuun.

Johdon- ja tiimityön valmentaja Erkka Westerlundin mielestä tällä hetkellä ymmärretään ihmisen olevan yritysten suurin voimavara.

– Hyvinvointi on keskeisessä asemassa, jotta nämä voimavarat saadaan käyttöön. Johtaminen suuntautuukin tulevaisuudessa enemmän ihmisen johtamiseen tai voisi jopa sanoa ihmisen hyvinvoinnin johtamiseen. 

Keskustelu on myös siirtynyt työhyvinvoinnista ihmisen hyvinvointiin laajemmin – ja samalla ihmisen omaan vastuuseen itsestään.

– Pystymmekö huolehtimaan hyvästä kunnosta, riittävästä levosta, terveellisestä ravinnosta ja elämäntavoista? Entä voimmeko henkisesti hyvin? Tunnistammeko me omat henkiset voimavaramme ja osaammeko kehittää niitä, Westerlund haastaa.

Tulevaisuudessa on tarvetta hyvälle itsetuntemukselle ja henkiselle kasvulle, jotta oman hyvinvoinnin johtaminen on mahdollista.

– Tätä henkisen pääoman kasvua voidaan työelämässä tukea hyvällä johtamisella, Westerlund toteaa. 

Ihmislähtöisen johtamisen perusteet jatkuvassa oppimisessa

Johtaminen on Westerlundin mukaan laaja käsite, mutta hänen mielestään ihmisten johtamisen näkökulmasta yhteiskunnassa on menossa hidas ihmisten kohtaamiskulttuurin muutos. 

– Sitä voisi kuvata siirtymisellä ”monologista”– autoritaarisesta johtamisesta – ”dialogiin” – ihmislähtöiseen johtamiseen. Koska elämä ja työelämä on joukkuepeliä, on tärkeää, että jokaisen ihmisen voimavarat saadaan käyttöön.

Westerlund pohtii viimeaikaisia poikkeusoloja, jotka ovat monessa yrityksessä pakottaneet siirtymään fyysisistä kohtaamisista digimaailmaan.

– On mielenkiintoista, millaiseksi dialogi kykenee kehittymään erilaisissa verkkoyhteyksissä. Itse uskon ihmisten aitoon kohtaamiseen – kysymys siis kuuluu, kuinka aitoa dialogia voidaan käydä sähköisten välineiden kautta?

Westerlund painottaa, että siirtyminen ihmislähtöiseen johtamiseen vaatii taitoa kohdata ihmisiä ja luoda luottamus toiseen sekä kykyä kokea empatiaa.

– Ihmislähtöinen johtaminen perustuu jatkuvaan oppimiseen ja ihmisen henkiseen kasvuun. Siinä on haastetta yrityksille ja esimiehille.

Next article