Skip to main content
Etusivu » Johtaminen ja ura » Nykypäivän johtajalla pitää olla hyvä itsetunto
Johtajuus

Nykypäivän johtajalla pitää olla hyvä itsetunto

Kuva: Pexels

Organisaatioiden voimakkaasti muuttunut toimintaympäristö haastaa yritykset uudistamaan toimintatapojaan ja johtamismallejaan. Tuloksellinen johtaminen vaatiikin tässä ajassa kykyä kommunikoida ja kohdata ihmisiä, mutta ennen kaikkea johtajalta hyvää itsetuntoa ja -tuntemusta. 

Nykypäivän johtajan pitää osata kiittää, kehua ja palkita paljon. Hän inspiroi, innostaa, haastaa ja osallistaa. Näin kuvailee nykypäivän johtajaa johtamiskouluttaja ja identiteettiasiantuntija Pauliina Airaksinen-Aminoff.

– Voidakseen tehdä tätä kaikkea, johtajan oman identiteetin täytyy olla selkeä. Hänellä pitää olla hyvä itsetunto ja -tuntemus, jotta hän uskaltaa kerätä ympärilleen itseään taitavampia tekijöitä. Hyvä johtaja osaa aidosti iloita muiden menestyksestä ja toivoo muille hyvää.

Johtajuus ja sen vaatimukset ovat muuttuneet voimakkaasti, sillä yhä useampi yritys on nykyään asiantuntijaorganisaatio.

– Perinteiset johtamismallit eivät enää oikein toimi maailmassa, jossa työntekijän tulisi olla itseohjautuva, motivoituva ja johtaa omaa työtänsä, sanoo Management Institute of Finlandin liiketoimintajohtaja Tauno Taajamaa.

Useimmat organisaatiot vaativat Taajamaan mukaan itse asiassa vähemmän johtamista kuin ennen.

Johtajan päätyö on luoda kipinä, intohimo tekemiseen ja tunne yhteisöllisyydestä. Kun olet onnistunut innostamaan ihmiset yhteisen tavoitteen taakse, yhteisö huolehtii vertaiskontrollin kautta tuottavuudestaan ilman erityistä esimiehen tai johdon kontrollia.

Kilpailuetua transformationaalisesta johtamisesta

Airaksinen-Aminoff ja Taajamaa puhuvat transformationaalisen eli palvelevan ja edesauttavan johtamisen puolesta, jonka kantavana ajatuksena on johtaja valmentajana, jolla on selkeä ja alaisia innostava visio.

– Transformationaalinen johtaminen perustuu paljon itsensä tuntemiseen sekä kahdenkeskisiin keskusteluihin, kohtaamisiin ja alaisen motivoimiseen, joka taas vaatii alaisen aitoa tuntemista, Airaksinen-Aminoff sanoo. 

Airaksinen-Aminoff kehottaa esimiehiä tarkastelemaan itseään muutamien kysymyksien kautta. 

– Ihan ensimmäiseksi johtajan pitää laittaa perusasiat kuntoon. Yllättävän paljon on johtajia, jotka eivät edes tervehdi alaisiaan päivittäin. Myös kiitoksen ja kehujen pitäisi kuulua arkipäiväiseen sanavarastoon.

Lisäksi johtajan tai esimiehen kannattaa pysähtyä miettimään, onko hän kiinnostunut aidosti alaisistaan ja heidän kuulumisistaan, kuten myös ympäröivistä asioista yleensä.

– Kannattaa myös tarkastella, pystyykö näyttämään tunteitaan työpaikalla, ja kertooko alaisilleen, mistä tunteet johtuvat, Airaksinen-Aminoff sanoo.

Myös kommunikointitaidot ja kyky antaa palautetta ovat johtajalle tärkeitä.

– Jos positiivisen palautteen jälkeen tulee heti mutta-sana ja kritiikki, unohtuu alkuperäinen hyvä palaute samantien. Kehityskohteet, kuten myös odotukset alaisia kohtaan pitää osata kommunikoida selkeästi ja rakentavasti.

Transformationaalinen johtaja osaa myös tunnistaa sekä oman että alaistensa ainutlaatuisuuden ja hyödyntää ihmisten erilaisia osaamisalueita.

– Tällaisella johtamistavalla yritykset voivat saavuttaa todellista kilpailuetua, liiketoimintajohtaja Taajamaa lisää.

Next article