Etusivu » Terveenä työssä » Oma oivallus motivoi työntekijää parhaiten
Työmotivaatio

Oma oivallus motivoi työntekijää parhaiten

salla-toppinen
salla-toppinen
Kuva: Riitta Supperi/Keksi

Jokaisen työuraan mahtuu tilanteita, joissa on hyvä pysähtyä hetkeksi pohtimaan omaa työtä ja tulevaisuutta. Tuura-menetelmä tarjoaa siihen hyvän mahdollisuuden.

Tuura eli Työuran uurtaja on ryhmävalmennusta, joka antaa työntekijöille mahdollisuuden oman työtilanteen suunnitteluun sekä työhyvinvoinnin ja sisäisen motivaation vahvistamiseen. Ryhmässä jaetaan työssä selviytymiseen liittyviä keinoja ja vahvistetaan itseluottamusta ja motivaatiota omiin tavoitteisiin pyrkimiseksi.

Itselleen sopivassa työssä motivoituneena työskentelevä ihminen voi paremmin ja hänellä on enemmän voimavaroja, mikä heijastuu myös muuhun elämään.

Jokainen osallistuja pääsee ”tuunaamaan” omaa työuraansa rakentavassa ilmapiirissä, ohjaajien ja vertaisten kannustuksella. Valmiita vastauksia ei tarjota, vaan jokaista osallistujaa tuetaan ottamaan ohjat omiin käsiinsä.

Uskon, että työelämän muutoksissa ihmisten itseohjautuvuuden tukeminen ja voimavarojen vahvistaminen ovat erityisen vaikuttavaa toimintaa. Omaan työhön sitoutunut ja aidosti motivoitunut työntekijä pystyy toimimaan ennakoivasti ja tavoittelemaan sinnikkäästi hyviä työn tuloksia. Ryhmämuotoinen toteutus on myös kustannustehokasta.

Valmennuksesta hyötyy koko työyhteisö

Ryhmä perustuu vertaistukeen, aktiiviseen oppimiseen, myönteiseen palautteeseen ja ohjaajien valmentavaan otteeseen. Menetelmä toimii parhaiten, kun esimiehet suhtautuvat myönteisesti ja ovat valmiita tarttumaan mahdollisiin kehitystoiveisiin.

Koulutamme ryhmäohjaajia Työterveyslaitoksella. Ohjaajina voivat toimia työpaikan HR, työterveyshuolto, työsuojeluhenkilöstö sekä kaikki ihmisten kanssa toimimisesta kiinnostuneet työntekijät.

Myös työnantajalle ryhmätoiminta tarjoaa paljon. Se vaikuttaa työkykyä vahvistavaan toimintaan, on työkalu työterveysyhteistyön toteuttamiseen ja mahdollisuus saada tietoa työhyvinvoinnin tilanteesta organisaatiossa. Olemme saaneet monista ryhmistä palautetta, jonka mukaan työntekijät kokevat erityisen arvokkaana työnantajan kannustavan asenteen työntekijöiden kokonaisvaltaiseen urasuunnitteluun työajalla.

Motivoitunut työntekijä sairastaa vähemmän

Menetelmä tarjoaa yhteisen työkalun henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Työterveyslaitoksen tekemän vaikutustutkimuksen mukaan menetelmä vahvistaa työuran hallintaa ja työhön liittyvää sisäistä motivaatiota sekä psykologisia voimavaroja. Lisäksi se vähentää masennusoireita, ennenaikaisen eläkkeelle jäämisen ajatuksia ja jopa pitkiä sairauspoissaoloja.

Tutkimuksessa verrattiin kahta ryhmää, joista toinen osallistui valmennukseen ja toinen sai aiheeseen liittyvää lukumateriaalia. Tulokset osoittivat, että ryhmät erosivat seurannassa toisistaan edellä kuvatuissa asioissa niin, että ryhmävalmennukseen osallistujien tilanne oli parempi. Lisäksi tulokset osoittivat, että nimenomaan ryhmään osallistuminen ja sen vahvistama työuran hallinta oli aiheuttanut nämä myönteiset muutokset.

Tutkimustulokset on julkaistu myös kansainvälisissä, vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä.

Vertaisilta tietoa, ratkaisuja ja tukea

Oman työpaikan ihmisillä on tietämystä ja kokemus samasta työorganisaatiosta, mikä auttaa ymmärtämään toisten tilanteita. Vertaisuus voi olla myös samantyyppisessä työssä työskentelyä, kuten yrittäjillä on.

Vertaisilta saatu tuki on helppo ottaa vastaan. Se myös vahvistaa oivallusta siitä, ettei ole omien haasteiden kanssa yksin, ja niistä voi selviytyä.

Itselleen sopivassa työssä motivoituneena työskentelevä ihminen voi paremmin ja hänellä on enemmän voimavaroja, mikä heijastuu myös muuhun elämään.

Kirjoittaja Salla Toppinen-Tanner on Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija.

Next article