Etusivu » Johtaminen ja ura » Työn murros haastaa meidät kaikki kehittämään osaamistaan
Jatkuva oppiminen

Työn murros haastaa meidät kaikki kehittämään osaamistaan

Osaaminen ja sen jatkuva päivittäminen turvaavat työllistymisen ja työssä pysymisen jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Kuva: Getty Images

Teija Felt

työmarkkinaneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö

Työssäkäyvien osaamistason nostaminen ja osaamisen uusintaminen on välttämätöntä yritysten ja koko Suomen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.

Kun puhutaan työn murroksesta, tarkoitetaan työn tekemisen muotojen ja välineiden, työn sisältöjen ja työympäristön muutoksia, jotka liittyvät teknologian kehittymiseen ja uusiin innovaatioihin. Näiden lisäksi työn murrokseen vaikuttavat maailmanlaajuisen vuorovaikutusympäristön muutokset. Työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinaneuvoksen Teija Feltin mukaan murros johtaa joidenkin työtehtävien katoamiseen ja toisaalta uusien työtehtävien ilmaantumiseen entisten tilalle.

Tietoa työelämän vaatimuksista tarvitaan, jotta koulutusjärjestelmää ja työmarkkinoita voidaan kehittää.

– Samalla ansionmuodostus muuttuu, ja tulot koostuvat jatkossa useimmin paitsi palkkatyöstä myös yrittäjämäisestä työstä. Työelämän nopeassa ja laaja-alaisessa muutoksessa myös osaamistarpeet painottuvat eri tavoin.

Felt painottaa, että päättäjien on kyettävä koulutus-, työ- ja elinkeinopolitiikassa vastaamaan työn murroksen tuomiin uudenlaisiin tarpeisiin työssä, yritystoiminnassa ja koulutuksissa. Ennakoinnilla on suuri merkitys päätöksenteossa.

– Tietoa työelämän vaatimuksista tarvitaan, jotta koulutusjärjestelmää ja työmarkkinoita voidaan kehittää tukemaan yksilöiden valmiuksia ja kansallista kilpailukykyä sekä yritysten ja alueiden elinvoimaisuutta ja työllisyyttä, Felt sanoo.

Painopiste jatkuvassa oppimisessa

Työssä opitun osaamisen tunnistaminen ja osaamisen näkyväksi tekeminen ovat työelämässä tärkeitä kehittämiskohteita.

– Työnantajat kouluttavat työntekijöitään, ja moni työikäinen kehittää osaamistaan itsenäisestikin. Työttömien kohdalla uuden osaamisen hankkiminen on usein välttämätöntä, Felt muistuttaa. 

Osaaminen ja sen jatkuva päivittäminen turvaavat työllistymisen ja työssä pysymisen jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Haasteita tähän voi asettaa Feltin mielestä kouluttautumiseen liittyvä ajanpuute.

– Kaikki eivät välttämättä myöskään ole motivoituneita hankkimaan uutta osaamista tai arastelevat koulutuksiin osallistumista. He tarvitsisivat lisää ohjausta ja tukea.

Koulutustarjonnan laajuus saa Feltiltä kiitosta.

– Räätälöintimahdollisuudet perustuvat tavallisesti juuri koulutustoimijoiden ja työorganisaatioiden tiiviiseen yhteistyöhön. Yritysten ja oppilaitosten välisestä yhteistyöstä hyötyvät molemmat tahot.

Next article