Etusivu » Yritystoiminta » Yrityskulttuuri on yhtä kuin yrityksen arki
Johtaminen ja ura

Yrityskulttuuri on yhtä kuin yrityksen arki

Kuva: Nitor

Yrityskulttuuri ohjaa voimakkaasti työnteon tapoja sekä sitä, miten työyhteisössä suhtaudutaan työhön, työkavereihin, asiakkaisiin ja työnantajaan.

Käytännössä yrityskulttuuri on yhtä kuin ne konkreettiset asiat, jotka yrityksen arjessa tapahtuvat. Ihmisistä aidosti välittävä yrityskulttuuri tukee työntekoa, työhyvinvointia sekä välillisesti myös yrityksen asiakkaiden kokemaa asiakastyytyväisyyttä.

Onnistuneella yrityskulttuurilla on paljon vaikutusta työntekijään, sillä se auttaa työssä viihtymisessä, saa työn tuntumaan merkitykselliseltä ja luo samalla yhteisöllisyyttä. Se on ikään kuin hyvän kehä, joka ruokkii itseään. Kun ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi, he voivat keskittyä oman työnsä kannalta olennaisiin asioihin. Tällaisessa ympäristössä kollegat auttavat ja tukevat mielellään toinen toistaan.

Mielestäni paras yrityskulttuuri muodostetaan yhdessä keskustelemalla ja osallistamalla henkilöstöä mahdollisimman laajasti käytännön päätöstentekoon sekä muutosten toteuttamiseen. Yrityskulttuuria ei voi sanella ylhäältä käsin, vaan se vaatii aitoa asioiden käsittelyä yhteisvoimin.

Kuva: Nitor

Työnantajan tehtävänä on luoda edellytykset yhteisen yrityskulttuurin kehittämiselle. Yrityksen toimintatapojen ja kulttuurin tulee myös kehittyä ajan saatossa. Me Nitorissa noudatamme niin sanottua ketteriin menetelmiin kuuluvaa jatkuvan parantamisen periaatetta. Olemme esimerkiksi jakaneet yrityksen tietyt asiakokonaisuudet viikon tai kahden välein pidettäviin palavereihin, joihin kaikilla yrityksen työntekijöillä on vapaa pääsy. Asiantuntijamme ovat töissä ympäri pääkaupunkiseutua asiakkaiden tiloissa, joten meille on erittäin tärkeää luoda tilanteita, joissa ihmiset pääsevät kohtaamaan toisiaan niin työ- kuin vapaa-ajalla.

Jotta hyviä ihmisiä saa palkattua ja pidettyä yrityksessä, täytyy heistä pitää parasta mahdollista huolta. Jo yritystä perustaessamme päätimme heti alusta alkaen toteuttaa tätä filosofiaa. Lisäksi haluamme huolehtia siitä, että osaamista kehitetään jatkuvasti ja samalla annetaan aikaa myös innovoinnille, palautumiselle ja yhteisöllisyydelle. Osallistuimme ensimmäistä kertaa Great Place to Work -mittaukseen neljä vuotta sitten. Mittauksen pohjalta olemme jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti yhdessä muokanneet vanhoja käytäntöjä sekä siinä samalla kehittäneet kokonaan uusia.

Olemme halunneet koko Nitorin väen kanssa yhdessä tehdä yrityksestämme Suomen parhaimman ja yhden Euroopan parhaimmista työpaikoista. Tämä halu on ollut suurin tekijä sille, että meidän on ollut mahdollista saavuttaa nämä upeat tunnustukset.

Kirjoittaja Matti Vilmi toimii Nitorin toimitusjohtajana.

Next article