Etusivu » Kasvu ja kansainvälistyminen » Kansainvälisillä markkinoilla kasvumahdollisuuksia pk-yrityksille
Kasvu ja kansainvälistyminen

Kansainvälisillä markkinoilla kasvumahdollisuuksia pk-yrityksille

kasvua
kasvua
Kuva: Getty Images

Pohjoismaisten pk-yritysten innovatiivisuus on huomattu jo kansainväliselläkin tasolla.

Yritykset tarjoavat erittäin kilpailukykyisiä tuotteita muun muassa puhtaan teknologian, tieto- ja viestintätekniikan, rakentamisen ja uusiutuvan energian aloilla.

Nopefin rahoituspäällikkö Mikael Reims sanoo kuitenkin samalla, että kynnys ulkomaisen toiminnan aloittamiseen voi olla korkea.

– Rahoituksen lisäksi yleisiä pk-yritysten kansainvälistymisen tiellä olevia haasteita voivat olla heikko ulkomaisten liiketoimintamahdollisuuksien ja markkinoiden tuntemus sekä puutteellinen verkostoituminen kohdemaissa.

Jonkin verran haasteita asettaa myös kotimaisten markkinoiden heikkeneminen, jolloin myös rahoitusta on vaikeampi saada. Pk-yritysten liiketoimintaympäristöstä on tullut vaativampi niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa. Lisäksi kehitys monilla suurilla vientimarkkinoilla kuten Kiinassa, Brasiliassa ja Venäjällä on hidastunut. Reimsin mukaan kansainväliset markkinat tarjoavat kuitenkin runsaasti kasvumahdollisuuksia pk-yrityksille.

– Mahdollisuudet ovat tällä hetkellä kasvamassa esimerkiksi Yhdysvalloissa, Persianlahden maissa ja Intiassa. Euroopan markkinat ovat tietenkin ensimmäinen luonnollinen askel pk-yrityksille, jotka pyrkivät kansainväliseen kasvuun.  

Taloudellinen tuki tärkeää

Kansainvälistyminen voi olla aikaa vievä ja paineita aiheuttava prosessi etenkin pk-yrityksille, joilla on rajalliset taloudelliset ja henkilöresurssit. Reims puhuu tarkkaan suunnitellun esitutkimuksen puolesta.

– Perusteellisen esitutkimuksen avulla yritykset voivat tunnistaa riskit ja tehdä päätökset strategiasta, paikallisista yhteistyökumppaneista ja toimintamallista ulkomaisilla markkinoilla. Yhtä tärkeää on se, että vältetään kannattamattomat investoinnit väärille markkinoille väärään aikaan.

Nopefin asiakastutkimukset osoittavat, että taloudellinen tuki esitutkimusta varten on ollut useissa tapauksissa ratkaiseva tekijä arvioitaessa liiketoiminnan aloittamista ulkomaisilla markkinoilla tai se on mahdollistanut yritysten perusteellisemman valmistautumisen.

– Tukemamme hankkeet, jotka ovat johtaneet ulkomaisen liiketoiminnan aloittamiseen, ovat luoneet keskimäärin 14 uutta työpaikkaa ja näiden hankkeiden keskimääräinen myynti on kolme miljoonaa euroa, Reims sanoo.

Nämä hankkeet avaavat lisäksi usein muita mahdollisuuksia ulkomaisilla markkinoilla sekä johtavat pohjoismaisiin alihankintoihin ja yhteistyökumppanuuksiin.

Next article