Etusivu » Kasvu ja kansainvälistyminen » Resurssifiksua kasvua kiertotalouden avulla
Kiertotalous

Resurssifiksua kasvua kiertotalouden avulla

nani-pajunen
nani-pajunen
Kuva: Miikka Pirinen

Tiedämme, että yhteisen elinympäristömme resurssit ovat rajatut ja luonnonvaroja täytyy käyttää kestävästi. Vai tiedämmekö?

Maapallon tila ja rajalliset luonnonvarat ovat asioita, jotka koskevat meitä kaikkia. Tästä syystä kiertotalous ja elinkaariajattelu tulisi olla mukana kaikessa päätöksenteossa. Kiertotalouteen siirtyminen on yrityksille myös hieno tilaisuus luoda uusia liiketoimintamalleja ja kasvua.

– Jokainen yritys voi lähestyä kiertotaloutta omasta näkökulmastaan, aloittaa Sitran johtava asiantuntija Nani Pajunen.

Mahdollisuuksia erilaisiin toimintamalleihin on valtavasti.

– Uudet tavat toimia voivat liittyä vaikkapa materiaalikehitykseen, tuotteiden suunnitteluun, tuotteen käyttöiän pidentämiseen tai uusiin palveluihin.

– Kestävän luonnonvarojen käytön pitäisi aina olla taloudellisesti kannattavin tapa toimia ja kestävien ratkaisujen tekemisen perustoimintaa. Tavoitteena on, että elinkaariajattelu tulisi osaksi kaikkea mitä teemme, Pajunen summaa.

Uusia tuulia liiketoimintaan

– Kaikki alat voivat hyötyä kiertotalouden ratkaisuista. Esimerkiksi siirtyminen tuotteiden myynnistä palveluiden myyntiin voi olla mahdollisuus miettiä yrityksen liiketoiminnan ydintä uudelleen. Esimerkeiksi voi nostaa Valtavalon, joka itse valaisimien sijaan myy valoa.

Yritystoiminnan lisäksi Suomi on edelläkävijä myös kiertotalouteen liittyvässä koulutuksessa.

Taloudellista kannattavuutta voivat luoda myös hyvin yksinkertaiset asiat kuten materiaalihukan vähentäminen tai teollisten prosessien sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen. Jätteen vähentäminenkin vaikuttaa suoraan yrityksen kuluihin.

Suomesta kiertotalouden edelläkävijä

Suomen juhlavuoden kunniaksi Sitra kerää listaa kiertotalouden kiinnostavimmista yrityksistä. Tavoitteena on esitellä erilaisia kiertotalousratkaisuja, jotka ovat jo nyt kannattavaa liiketoimintaa ja inspiroida muitakin yrityksiä mukaan.  Monet toimintamalleista voisi ottaa käyttöön myös muissa yrityksissä.

Pajunen kertoo, että yritystoiminnan lisäksi Suomi on edelläkävijä myös kiertotalouteen liittyvässä koulutuksessa. Tämä onkin tärkeää, koska muutoksen kannalta on olennaista saada kiertotalouden toteuttamiseen  mukaan kaikki ammatit, ikäkaudet ja koulutustasot.

Oikeat ohjauskeinot käyttöön

– Kiertotaloutta kohti voidaan ohjata monin tavoin. Jätelaki velvoittaa jo nyt yritykset toimimaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Tuotteen valmistajan tulee huomioida raaka-aineiden järkevä käyttö, valmistaa kestäviä ja korjattavia tuotteita sekä mahdollistaa tuotteen uudelleenkäyttö.

– Lainsäädännön lisäksi kestäviä toimintamalleja voidaan tukea muun muassa lisäämällä tiedon määrää, ottamalla käyttöön ympäristöjohtamisjärjestelmä, vero-ohjauksella ja erilaisilla kannustavilla yritystuilla. Julkiset hankinnat olisivat hyvä ohjauskeino, joka on ikävä kyllä toistaiseksi vajaalla käytöllä.

Pajunen muistuttaa lopuksi vielä, että kestävien ratkaisujen tekeminen on jokapäiväistä.

– Jokaisella päätöksellä on merkitystä – niin yritys- kuin yksilötasolla.

Next article