Skip to main content
Etusivu » Kasvu ja kansainvälistyminen » Yrittäjä, kiinnostaako kansainvälinen kauppa?
Liike-elämän palvelut

Yrittäjä, kiinnostaako kansainvälinen kauppa?

kansainvalistyminen-yrittaja
kansainvalistyminen-yrittaja
Kuva: Getty images

Kansainvälistyvien yritysten ulottuvilla on Saksan ulkomaankauppakamarin globaalit verkostot. Yksi verkostoista kansainvälistä buustia saanut yritys on huonekaluvalmistaja Isku.

Suomalaiset yritykset voivat käyttää Saksan ulkomaankauppaverkoston palveluja samoilla ehdoilla kuin saksalaiset yritykset, jotka hyödyntävät sen palveluja kansainvälistymishankkeissaan eri puolilla maailmaa.

– Kyseessä on Saksan kauppakamarin ulkomaanverkosto AHK, joka kattaa 90 maata ja jossa toimii lähes 2000 työntekijää. Saksan ja Suomen keskuskauppakamarien yhteisellä sopimuksella palvelu on avattu suomalaisille yrityksille vuonna 2017, sanoo Timo Vuori, Keskuskauppakamarin johtaja.

AHK-verkosto (saksaksi Auslandshandelskammern) tarjoaa konkreettisia palveluja varsinkin pk-yrityksille, jotka haluavat laajentaa ja kehittää toimintaansa kansainvälisillä markkinoilla. Maakohtainen palveluvalikoima vaihtelee, mutta tyypillisiä palveluja ovat esimerkiksi markkina-analyysit, yhteistyökumppanien haku tai laki-, henkilöstö- ja verotuspalvelut.

Maailmalle vasta kun yritys on valmis

Vuori painottaa, että AHK:n edustajien mukaan markkinoille mielivien yritysten tulee aivan ensin tehdä taustatyöt kunnolla Suomessa. Lähtökohtaisesti menestyminen on kiinni siitä, onko yritys valmis kansainvälistymiseen ja sen mukanaan tuomaan suureen työmäärään ja haasteisiin. Strategian ja päämäärien tulisi olla mietitty huolella.

Vuori nostaa esiin myös sen, että suomalaisilla yrityksillä on oppimista siinä, kuinka kansainvälisiä verkostoja hyödynnetään.

– On tärkeää, että suomalaiset eivät tukeudu vain suomalaisiin verkostoihin, vaan hakeutuvat rohkeasti kansainvälisiin yhteyksiin. Kansainvälinen kauppa perustuu pitkälti luottamukseen ja suhteisiin.

Isku löysi oikeat kontaktit AHK:n avulla

Yksi AHK-verkostosta hyötynyt yritys on suomalainen Isku.

– Etsimme aktiivisesti kumppanuuksia maailmalta liiketoiminnan eri osa-alueisiin ja päädyimme keskusteluihin Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin kanssa. Esiin nousi AHK, jonka laajuus vaikutti lupaavalta ja päätimme kokeilla sen tehokkuutta osana laajempaa kansainvälistä projektia, sanoo Joonas Vikström, Iskun Business Manager.

Iskun tarkoitus oli kartoittaa liiketoimintakumppanuuksia Itä-Euroopan markkinasta ja projektin pääfokus oli potentiaalisten kumppaneiden seulominen ja kontaktointi.

Vikströmin mukaan verkoston kautta löytyi yhteyshenkilö, joka tunsi kohdemarkkinan ja tavat toimia. Tämä helpotti olennaisesti projektin toteutusta, jonka resursointi olisi muutoin täytynyt tehdä merkittävästi suuremmalla panoksella.

– Yhteistyö eteni sovitusti ja saimme säännöllisesti tietoa asioiden etenemisestä. AHK järjesti Iskun jatkokeskusteluihin relevanttien paikallisten toimijoiden kanssa, joiden kanssa pääsimme aloittamaan kaupalliset keskustelut.

Next article