Etusivu » Kaupan alan tulevaisuus » Pakkausten tuottajavastuu koskee jopa 35 000 uutta yritystä
Kaupan logistiikka

Pakkausten tuottajavastuu koskee jopa 35 000 uutta yritystä

Kuvassa Kaupan liiton johtavat asiantuntijat Marja Ola ja Lauri Leskinen. Kuvat: Marjo Koivumäki ja Kaupan liitto

Tuottajavastuu on osa yritysten lakisääteistä yhteiskuntavastuuta.

– Moni yritys voi ajatella, etteivät he valmista mitään. Mutta lakiin perustuva pakkausten tuottajavastuu koskee kaikkia yrityksiä, jotka pakkaavat, maahantuovat pakattuja tuotteita tai myyvät rajat ylittävän etäkaupan kautta tuotteitaan Suomeen. Vastuu koskee myös sellaisia yrityksiä, jotka hankkivat pakkaamisen alihankintana muilta yrityksiltä, kertoo Kaupan liiton johtava asiantuntija Marja Ola.

Vuoden 2023 loppuun asti pakkausten tuottajavastuu koski vain yli miljoonan liikevaihtoa tekeviä yrityksiä. Vuoden alussa liikevaihtoraja poistui ja pakkausten tuottajavastuu koskee nyt kaikkia ammattimaisesti toimivia yrityksiä, joiden on järjestettävä markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto ja vastattava siitä aiheutuvista kustannuksista.

– Yritysten vastuulla on järjestää myymiensä tuotteiden pakkausten keräys ja kierrätys, niin että kuluttajat voivat palauttaa pakkaukset vaivatta ja maksutta. Jätelain muutoksen myötä pakkausten tuottajavastuu koske tasapuolisesti kaiken kokoisia yrityksiä. Niiden tulee liittyä tämän vuoden aikana pakkausten tuottajayhteisön jäseneksi, joita Suomessa on kaksi: Suomen Pakkaustuottajat Oy ja Sumi Oy. Kierrätysmaksun suuruuteen yritys pystyy vaikuttamaan valitsemalla mahdollisimman helposti kierrätettäviä pakkauksia, Ola muistuttaa.

Vuoden 2024 alussa muuttui myös tuottajamääritelmä palvelu- ja viljelijäpakkausten osalta. Palvelupakkaus tarkoittaa esimerkiksi kahvilasta mukaan ostettua kahvimukia tai kaupasta ostettua muovikassia. Tuottajavastuu kevenee palvelu- ja viljelijäpakkauksia käyttävillä yrityksillä ja siirtyy näiden pakkausten valmistajille ja maahantuojille.

– Vuonna 2024 markkinoille saatetuista pakkauksista on raportoitava 28.2.25 mennessä. Vielä on aikaa laittaa rauhassa prosesseja kuntoon, sanoo Ola.

Kuluttajat ohjaavat kauppaa vähähiilisyyteen

Kaupan liito on mukana päivittämässä vuonna 2020 laadittua kaupan alan vähähiilisyystiekarttaa. Kaupoilla on kattava rajapinta kuluttajiin ja ne välittävät palautetta yrityksille siitä, mitä kuluttajat kokevat tärkeäksi.

Yrityksen vastuullisuus on lainsäädännön ylittävää, hyvää työnantajuutta korostavaa ja kestävää kehitystä edistävää toimintaa. Kaupalle vastuullisuus on osa arkea ja jokapäiväistä työtä.

Kaupan vastuullisuustyöstä hyötyvät niin yritykset, asiakkaat, eri sidosryhmät kuin yhteiskunta laajasti. Yritykset voivat vähentää ympäristö- ja sosiaalisia riskejä, parantaa mainettaan ja asiakkaiden luottamusta sekä edistää kestävää kehitystä. Asiakkaat puolestaan voivat valita vastuullisesti toimivia kauppoja ja tuotteita ja siten tukea kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa.

– Vastuullisuus on jatkuvaa toimintaa, ei vain yksittäisiä hyviä tekoja, painottaa Kaupan liiton johtava asiantuntija Lauri Leskinen.

Next article