Etusivu » Kouluttautuminen » Koulutuksella uusia ajatuksia ja toimintamalleja työhön
Koulutus

Koulutuksella uusia ajatuksia ja toimintamalleja työhön

Kuva: Adobe Stock

Henkilökunnan kouluttaminen työssä tuo laatua toimintaan ja lisää perspektiiviä työntekoon. Esimerkiksi kuljettajille kouluttautuminen on tänä päivänä pakollista, jotta he voivat jatkaa ammatinharjoittamistaan.

Täydennys- ja jatkokoulutus tuulettavat omia ajatuksia ja oppeja ja päivittävät jo olemassa olevaa tietoa. Hyvin valituilla koulutuksilla kuljettajat voivat oppia uutta ja ottaa käyttöön uusia innovatiivisia ajatuksia omaan toimintaansa. Kuljetusliike Sampo Prosi Oy:n logistiikkapäällikkö Eero Haapala on itse motivoitunut lisäkouluttautumaan ammatissaan ja kannustaa myös muuta yrityksen henkilökuntaa samaan.

– Koulutukset tuovat arjen ja työn keskelle sopivan hetken, jolloin voi syvemmin tarkastella omia totuttuja toimintamallejaan ja rutiinejaan. Samalla voi pohtia, voisiko uusista teknisistä apulaitteista ja opeista olla jotakin sovellettavissa omaan toimintaan. Näin koulutuksesta saa puhdasta uutta oppia.

Haapala pitää usein varsinaisen opetussisällön lisäksi tärkeänä muita koulutukseen osallistuvia ja heidän tarinoitaan sekä osaamistaan. Haapalan mielestä koulutuksessa on hyvä käydä läpi sellaisia moninaisia arjen eri tilanteita, joita voi kohdata myös omassa työssään.

Suosituimpia teoriaa ja tekemistä yhdistävät koulutuspäivät

Haapala kokee usein saaneensa omista, lähinnä talous- ja esimiestyöhön liittyvistä koulutuksistaan, hyviä uusia kontakteja. Samalla pääsee kuulemaan muiden opettavaisia työelämän tarinoita ja arjen haasteita sekä myös ongelmaratkaisujen toimintamalleja. Haapala sanoo koulutuksista olevan usein myös näkyvää ja konkreettista hyötyä, kun esimerkiksi kuljettajien taloudellisen ajon koulutus vaikuttaa positiivisesti seuraavien ajojen polttoaineen kulutukseen.

– Kuljettajat todella ottavat oppimansa käytäntöön. Tosin tässäkin tarvitaan säännöllistä kertausta, jotta taso ja ajaminen myös pysyvät taloudellisina. Oman toiminnan miettiminen tasaisin väliajoin on kaikille ihan terveellistä ja suotavaa.

Haapalan mukaan kuljettajat osallistuvat usein jatkokoulutukseen eli CAP-päiviin, joissa koulutus koostuu teoria- ja ajo-opetuksesta. Hän sanoo huomanneensa, että suosituimpia kuljettajien keskuudessa ovat koulutuspäivät, joiden aikana tehdään muutakin kuin vain istutaan paikoillaan kuuntelemassa puuduttavaa teoriaa.

– Kuljettajat ovat hyvin tottuneita tekemään ja olemaan liikkeellä. Siksi koulutuspäivät, joina pääsee puuhamaan, ovat kuljettajien mielestä parhaita. Esimerkkejä tekemisestä voivat olla vaikkapa ajoharjoittelu liukkaalla radalla tai reipas työhyvinvointipäivä, joka sisälsi muun muassa erilaisia mittauksia ja UKK-kävelytestin.

Next article