Etusivu » Logistiikka » ”Ennen ulkoistamista omat prosessit pitää olla kunnossa”
Logistiikan ulkoistaminen

”Ennen ulkoistamista omat prosessit pitää olla kunnossa”

Markku Henttinen, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n toimitusjohtaja. Kuva: uomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

On kaksi kokonaan eri asiaa, ulkoistaako yritys koko logistiikkansa 4 PL -operaattorille vai ainoastaan sisälogistiikan toiminnot.

Kokonaisvaltaisessa ulkoistusratkaisussa 4 PL -operaattori manageroi yrityksen toimitusketjun kaikkia tavaravirtoja toimittajilta asiakkaille kattaen kuljetukset, varastoinnin ja tarvittavat toimitusten yhdistelyt terminaaleissa.

– On varmistettava, pystyykö operaattori hoitamaan kokonaisuutta tehokkaasti ja toteutuvatko palvelulupaukset asiakastoimituksissa, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n toimitusjohtaja Markku Henttinen sanoo.

Jos tavoitteena on saada omat tyhjät neliöt hyötykäyttöön, pitää ottaa huomioon onko palveluyrityksen mahdollista hyödyntää tyhjiä tiloja muille asiakkaille.

Jos varastoneliöitä halutaan tuotantokäyttöön, sisälogistiikan voi ulkoistaa tai sitä voi tehostaa automaation avulla.

– Sisälogistiikka on selkeämpi ulkoistettava, koska sen toiminta on helpommin mitattavaa. Ennen ulkoistusta pitäisi kuitenkin aina katsoa toiminnan kokonaisuutta: jos varasto ei toimi, onko syy varastossa vai jossain muualla?

Ovatko toimitusongelmat varaston toimimattomuutta?

Jos varaston toimituskyvyssä ilmenee puutteita, kannattaa tutkia, ovatko yrityksen prosessit muilta osin kunnossa.

– Millainen on hankintaprosessi ja koko toimitusketju? Tuleeko tavara ajallaan? Ovatko pakkausten merkinnät oikeat? Millaisia toimitusaikalupauksia asiakkaille annetaan? Näihin kun etsii vastaukset, pääsee kiinni muualta heijastuviin syihin.

Varaston toimintakyvyn kannalta on tärkeää sekin, että sille on varattu riittävä toiminta-aika.

– Varastokäsittelyn työvaiheet vievät aikaa. Kaikkia lähetyksiä ei voi toimittaa pikatoimituksina poikkeusjärjestelyin. Ennen ulkoistamista prosessit pitää olla kunnossa kaikkialla omassa toiminnassa, Henttinen painottaa.

Next article