Etusivu » Logistiikka » Logistiikka-ala kaipaa tukea ilmastonmuutoksen hidastamisessa
Ympäristöystävällinen logistiikka

Logistiikka-ala kaipaa tukea ilmastonmuutoksen hidastamisessa

Kuva: Cristian Hallivuori

Digitalisaatio ja automatisaatio tuovat logistiikka-alalle muutoksia. Kehityksestä huolimatta, rekka-autot tarvitsevat kuljettajat ja raskas liikenne on yhä polttomoottorista riippuvaista. Ilmastonmuutos onkin ylivoimaisesti merkittävin asia, mikä lähivuosina vaikuttaa alaan.

Logistiikka-alan volyymit olivat kasvussa koko viime vuoden ajan kaikissa kuljetuslajeissa ja varastotoiminnassa. Myös liikevaihto on kasvanut ja kannattavuus näyttää parantuneen. Positiivinen suunta johtuu etupäässä yleisestä talouden kehityksestä.

Viime vuosina logistiikkaa on eniten muuttanut verkkokaupan suosio ja edelleen pienempien tavarapakettien toimittaminen kuluttajille, joka lisää myös työvoiman tarvetta. Droonien hyödyntäminen lisääntyy, mutta logistiikkaan sillä ei lähitulevaisuudessa juuri ole vaikutusta.

Tavoitteenamme on digitalisaation avulla siirtyä täysin paperittomaan toimitusketjuun, jolloin kaiken kuljetuksiin liittyvän tiedon pitäisi kulkea sähköisessä muodossa. Automatisaation kehityksen ansiosta automaattivarastojen käyttö tulee yhä kannattavammaksi pienemmissäkin yksiköissä. Tavaran ja kuormien automaattinen käsittely roboteilla vaatii kaikkien lähetyksiä koskevien tietojen täydellistä oikeellisuutta.

Automatisaation kehityksestä huolimatta logistiikan alalla on jo muutaman vuoden ajan kärsitty työvoiman puutteesta. Riittävien kuljettajamäärien mitoittamisen haasteellisuutta lisää liiketoimintaan liittyvä syklisyys. Kiireisimpinä aikoina, kuten ennen joulua, on tehtävä kaikin voimin töitä jakelujen onnistumiseksi ajallaan. Toistaiseksi olemme siinä menestyneet ja teemme yhteistyötä myös tulevaisuuden turvaamiseksi. Toteutamme eri toimenpiteitä yhdessä alan liittojen ja yritysten kanssa, jotta saisimme houkuteltua lisää nuoria kuljetusalalle. Myös puolustusvoimilla on tärkeä rooli uusien kuljettajien kouluttamisessa.

Lue myös: Vastuullisuutta on löytää kestävät energiaratkaisut liikenteeseen ja logistiikkaan

Merkittävä muutos kuljetuskalustoon tapahtui, kun tämän vuoden tammikuussa lakimuutoksella sallittiin pidemmät yhdistelmät kokeiluvaiheen jälkeen. Uudistus lisää kuljetustehokkuutta ja auttaa siten vähentämään päästöjä. Kaikki toimet, joilla pystytään vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hidastumiseen, ovat alalla kaivattuja, sillä raskaisiin tiekuljetuksiin ei ole lähitulevaisuudessa löytymässä korvaavaa teknologiaa eli käyttövoimaa. Olemme vielä pitkään riippuvaisia polttomoottoreista. Siksi biodieselin ja biokaasun saaminen raskaan tieliikenteen käyttöön olisi ratkaisevaa. Tarvitsemme kipeästi tukia, joilla helpotetaan vähäpäästöisten ratkaisujen käyttöä.

Pitkien yhdistelmien lisääntyminen liikenteessä tulisi huomioida myös parantamalla risteyksiä ja liittymiä. Ylipäätään koko liikenneverkon kehittäminen toimivan logistiikan näkökulmasta on erittäin tärkeää. Jaamme koko kuljetus- ja liikennealan huolen tieverkon rahoituksen turvaamisesta, sillä teiden kunto ja kunnossapito on heikentynyt jo monen vuoden ajan. Jopa päätieverkolla esiintyy keväisin reikiä tiessä, jotka haittaavat kaikkea liikennettä ja siten myös kuljetuksia.

Kirjoittaja Pekka Aaltonen on Logistiikkayritysten Liitto ryn toimitusjohtaja.

Next article