Skip to main content
Etusivu » Logistiikka » Sähköinen tiedonsiirto takaa luotettavan tavarantoimituksen
Logistiikan digitalisaatio

Sähköinen tiedonsiirto takaa luotettavan tavarantoimituksen

Kuva: Getty Images

Suomalaisessa yritysmaailmassa on siirrytty viime vuosina vauhdikkaasti digitaaliseen aikaan myös tavarantoimituksessa.

Koko toimitusketju materiaalinhankinnasta eri tuotantovaiheiden ja kaupan kautta tuotteen toimittamiseen asiakkaalle vaativat suuren määrän tietoa. Digitaalisessa toimitusketjussa kaikki kuljettamiseen, varastointiin ja hankkimiseen tarvittava tieto välitetään sähköisessä muodossa. Logistiikkayritysten liiton toimitusjohtaja Pekka Aaltonen kertoo tästä olevan monenlaista hyötyä.

– Suurin hyöty tulee siitä, että tieto on saatavissa mahdollisimman reaaliaikaisesti ja se on oikeaa, jolloin sitä voidaan hyödyntää. Kun tieto saadaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ennustettavuus paranee, jolloin esimerkiksi kuljetusfirmat voivat paremmin varautua kaluston ja henkilöstön määrän mukaan oikein ja suunnitella reitit. Ja tietysti kun on oikeat tiedot, niin tuotteet menevät perille. Kun tieto kulkee manuaalisesti, se ei ole niin nopeasti saatavilla ja virheitä syntyy helpommin. Suurimmat hyödyt digitaalisesta toimituksesta johtuvat siitä, että virheet vähenevät, tehokkuus kasvaa ja laatu paranee.

Yhtenä esimerkkinä digitaalisen kehityksen tuottamista muutoksista Aaltonen mainitsee rahtikirjat. Käsinkirjoitetut rahtikirjat sisältävät virheen mahdollisuuden ja virheistä seuraa myöhästymisiä ja ylimääräistä työtä. Aaltonen ennustaa rahtikirjojen tulevan tarpeettomiksi, kun tiedot saadaan sähköisesti ja lähetysten tunnistaminen tapahtuu automaattisesti kolliosoitelappujen avulla. Se takaa, että kaikki tarvittava tieto on aina saatavilla ja se on oikeaa.

Erityisesti verkkokaupan kasvu on muuttanut logistiikkayritysten toimintaa ja luonut tarpeen kehittää uudenlaisia palvelukonsepteja. Tämä kuitenkin edellyttää, että myös kuljetusfirman asiakasyritys käyttää sähköisiä tilaustietoja. Manuaalisesti tietoa välittävä yritys toimii hitaammin ja lisäksi se voi tarjota vähemmän seurantapalveluita ja muita lisäpalveluita.

– Digitaalinen toimitusketju toimii parhaiten, kun kaikki tieto on sähköisessä muodossa. Jos osa tiedosta kulkee paperilla, se vaatii erilaiset prosessit ja toimenpiteet. Sen vuoksi osa kuljetusfirmoista perii lisäveloituksia manuaalisesta työstä, Aaltonen kertoo.

Suuret kuljetusalan yritykset ovat rakentaneet omat sähköiset järjestelmänsä, mutta myös pienemmille yrityksille löytyy sopivia ratkaisuja. Aaltosen mukaan kuljetuspalvelujen ostajien osalta suosiota on lisännyt palveluoperaattoreiden käyttö. Nämä operaattorit muuttavat kuljetustilaustiedot standardoiduiksi sanomiksi, joita sähköisissä järjestelmissä käytetään. Ratkaisu sopii erityisesti, jos käyttää useita kuljetusyrityksiä. Liiton jäsenyrityksillä on lisäksi käytettävissä oma sähköinen tilauskanava.

Suomessa jo yli 80 % kuljetustilausten tiedonsiirrosta välitetään sähköisesti. Liiton tavoitteena on 100 prosenttinen digitalisaatio, koska sen edut ovat niin suuret. Tärkeintä digitalisaatiossa on se, että tieto ei ole vain kuljetusfirmalla. Mahdollisuus tiedon hyödyntämiseen läpi koko toimitusketjun on isoin haaste ja mahdollisuus tästä eteenpäin, Aaltonen toteaa.

Next article