Skip to main content
Etusivu » Sijoittaminen ja säästäminen » Rahastossa varallisuus poikimaan
Rahastosijoittaminen

Rahastossa varallisuus poikimaan

Kuva: Getty Images

Tavoitteletko korkeaa tuottoa suurella riskinsietokyvyllä vai kaipaatko maltillista arvonnousua pitkällä aikavälillä? Sijoittaminen sopii kaikille, tässä artikkelissa alan johtavat sijoituspalveluyhtiöiden asiantuntijat avaavat rahastomarkkinoiden helmien ominaispiirteitä. Tunnista tarpeesi ja valitse omasi!

Ernst Grönblom

salkunhoitaja, HCP Focus

Henrika Vikman

toimitusjohtaja, Nordea Funds Oy

Kari Kangas

salkunhoitaja, UB Omaisuudenhoito Oy

Petri Tuutti

toimitusjohtaja, Visio Varainhoito Oy

Petteri Vaarnanen

rahastoyhtiön johtaja, Säästöpankki

Sampsa Apajalahti

sijoitusjohtaja, Capman Real Estate Oy

Annika Pohtila

säästämisen ja sijoittamisen tuoteryhmäpäällikkö, S-Pankki

1. Mihin rahasto on keskittynyt ja mitä hyötyjä se tarjoaa sijoittajalle?

Ernst Grönblom: HCP Focus on aktiivinen osakerahasto. Onnistuessaan aktiivinen strategia luo markkinatuottoa parempaa tuottoa (”alfa”). Viiden vuoden jaksolla 2013 – 2017 maailman osakemarkkinat (MSCI ACWI IMI indeksi) tuottivat yhteensä 90 %, eli keskimäärin 14 % p.a. Samana ajanjaksona HCP Focus tuotti yhteensä 142 %, eli keskimäärin 19 % p.a. HCP Focus on siis tuottanut alfaa keskimäärin 5 % p.a.

Petteri Vaarnanen: Säästöpankkirahastojen toiminta perustuu osaavaan yritystutkimukseen jonka pohjalta teemme aktiivisesti sijoituskohteiden valintoja. Olemme panostaneet merkittävästi omaan riippumattomaan analyysiin ja valintamme vuoden parhaaksi osakevarainhoitajaksi on osoitus toimintamallimme menestyksestä.

Henrika Vikman: Vastuullisen sijoittamisen kärkirahastojemme, Tähtirahastojen, perimmäisenä ajatuksena on aidosti yhdistää taloudellisten seikkojen arviointi kestävään kehitykseen liittyvään analyysiin. Näin voidaan saada keskimääräistä parempaa tuottoa vastuullisesti.

Sampsa Apajalahti: Vuoden 2017 lopulla lanseerattu Capman Nordic Property Income Fund on neljästi vuodessa auki oleva erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa pohjoismaisten kasvukaupunkien tasaista kassavirtaa tuottaviin kiinteistöihin. Rahasto tarjoaa yksityishenkilöille ja ammattimaisille sijoittajille helpon pääsyn pohjoismaiseen kiinteistömarkkinaan.

Kari Kangas: Erikoissijoitusrahasto UB Metsä ostaa suomalaisia metsäkiinteistöjä. Rahasto tarjoaa vaivattoman ja kustannustehokkaan tavan sijoittaa metsään pienilläkin pääomilla. Metsä sijoituskohteena tarjoaa kohtuullista tuottoa matalalla riskitasolla.

Annika Pohtila: S-Säästörahastot ovat maailmanlaajuisesti hajautettuja yhdistelmärahastoja, jotka sijoittavat osake- ja korkosijoituksiin. Yhdistelmärahasto riittää vaikka ainoaksi salkun sijoitukseksi. S-Säästörahastoihin sijoittaminen on mahdollista jokaiselle: minimisijoitus on 10 euroa ja niihin voi sijoittaa myös S-ryhmän ostoksista kertyvän Bonuksen.

Petri Tuutti:Visio Allocator on pohjoismaisille osakemarkkinoille keskittynyt absoluuttisen tuoton rahasto, joka tavoittelee pitkällä aikavälillä osakemarkkinoita parempaa tuottoa. Rahaston tavoitteena on myös osakemarkkinoita alhaisempi riskitaso ja pääoman säilyttäminen vuositasolla kaikissa markkinaolosuhteissa.

2. Mitä riskejä rahastoon liittyy sijoittajalle?

Ernst Grönblom: Kaikkien osakerahastojen tapaan HCP Focus kantaa ns. markkinariskiä. Tämä tarkoittaa, että mikäli markkinat kokonaisuudessaan laskevat, melko varmasti myös rahaston arvo laskee. Markkinariskin lisäksi rahastossa on muitakin riskejä, tärkeimpänä ns. yhtiöriski. Tämä tarkoittaa, että mikäli yksittäisen sijoituksen arvo laskee, myös rahaston arvo laskee. HCP Focus on kuitenkin riskikorjatulla tuotolla (Sharpe) mitattuna paras kaikista Suomessa markkinoitavasta 552 kappaleesta osakerahastosta.

Petteri Vaarnanen: Merkittävimmät osakesijoituksiin liittyvät riskit syntyvät maailmantalouden kehityksestä, ja siitä miten hyvin yritykset kykenevät tuottamaan lisäarvoa omistajilleen. Säästöpankkirahastot tekevät aktiivista riskienhallintaa jonka kautta pyrimme vähentämään kurssiheilahtelujen negatiivisia vaikutuksia. Sijoittaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja aina on hyvä aika aloittaa säästäminen.

Henrika Vikman: Tähtirahastot sijoittavat osakkeisiin, ja näiden arvo vaihtelee markkinoilla. Mutta toisaalta Tähtirahastoihin kohdistuu pienempiä riskejä kuin markkinoihin keskimäärin, koska ne sijoittavat taloudellisesti vahvoihin yhtiöihin, jotka ottavat liiketoiminnassaan erinomaisesti huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät riskit.

Sampsa Apajalahti: Yleisesti kiinteistösijoittaminen on tarjonnut hyvän riskikorjatun tuoton pitkällä aikavälillä, mutta yleinen markkinariski on aina olemassa. Riskinhallinnan näkökulmasta sijoittajan on tärkeää ymmärtää milloin ja miten paljon sijoittaa.

Kari Kangas: Metsäkiinteistö ei ole sijoituskohteena likvidi kuten osakkeet. Osuuden lunastus pitää sen vuoksi suunnitella hyvissä ajoin.

Annika Pohtila: Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riski markkinoiden heilunnasta. Riskiä voi vähentää hajauttamalla ajallisesti eli tekemällä sijoituksia useammassa erässä tai säännöllisesti joka kuukausi.

Petri Tuutti: Yleinen markkinariski on aina olemassa, mutta Allocatorin salkunhoidon tavoitteena on markkinatilanteesta riippumaton positiivinen tuotto aktiivisen sijoituspolitiikan avulla. Koska rahaston varat eivät ole koko ajan kiinni markkinoiden heilahtelulle alttiissa osakemarkkinassa, riskitaso on pienempi ja salkunhoitajien ammattitaidon merkitys suurempi.

3. Keille rahasto sopii?

Ernst Grönblom: HCP Focus sopii kaikille pitkäjänteisille osakesijoittajille.

Petteri Vaarnanen: Rahastot sopivat ihan kaikille. Jos sijoitushorisontti on pitkä, on myös riskinkantokyky korkeampi ja tällöin osakerahastojen osuus voi olla suurempi. Asiantuntijamme auttavat löytämään jokaiselle sopivan kokonaisuuden.

Henrika Vikman: Kenelle vain, jonka riskinsietokykyyn sopii puhdas osakerahasto. Tähtirahasto on oiva valinta myös sijoittajalle, joka haluaa vaikuttaa omilla säästöillään siihen, miten yritykset huomioivat toiminnassaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä asioita.

Sampsa Apajalahti: Pitkäaikaista, ennustettavaa osinkovirtaa ja hallittavissa olevaa arvonnousua tavoittelevalle piensijoittajalle, varakkaalle yksityishenkilölle tai esimerkiksi säätiöille. Sijoittajalle, jolla ei ole pääsyä pohjoismaiseen kiinteistömarkkinaan ja joka haluaa tasapainottaa salkkuaan kiinteistösijoittamisella.

Kari Kangas: Rahasto sopii hajautuskohteena käytännössä jokaiselle sijoittajalle, ennen kaikkea pitkäaikaista ja vakaata kohdetta etsivälle.

Annika Pohtila: S-Säästörahastot sopivat kuukausisäästämiseen, suurempien summien sijoittamiseen kerralla ja kaikille, jotka käyvät kaupassa: S-ryhmän ostoista kertyvän Bonuksen voi sijoittaa suoraan S-Säästörahastoon kerryttämään korkoa korolle. Rahastoon voi sijoittaa, vaikka ei olisi kiinnostunut seuraamaan markkinoita tai hoitamaan sijoituksiaan, sillä rahastojen salkunhoitaja huolehtii siitä.

Petri Tuutti: Pitkäaikaisille yksityis- tai yhteisösijoittajille, jotka tavoittelevat keskimääräistä korkeampaa tuottoa hallitulla riskillä.

4. Mitä te tarjoatte sijoittajille alalla?

Ernst Grönblom: Kovien tuottojen lisäksi yhtiömme on vastuullisen finanssitoiminnan edelläkävijä. Esimerkkinä mainittakoon, että HCP on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa suomalainen yritys, jolle on myönnetty vastuullisuutta mittaava B-Corp sertifikaatti.

Petteri Vaarnanen: Sijoitusfilosofiamme on onnistunut yhdistämään oman riippumattoman analyysin pohjalta toteutetut osakevalinnat ja maailmantalouden trendien analysoinnin. Hyvä esimerkki tästä on Säästöpankki Eurooppa-sijoitusrahasto, joka on saanut viiden tähden luokituksen.

Henrika Vikman: Suomessa myynnissä olevat Tähtirahastomme sijoittavat Eurooppaan, kehittyville markkinoille sekä maailmanlaajuisesti. Myös kaikissa muissa Nordean aktiivisesti hoidetuissa rahastoissa noudatetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristönsuojeluun ja ihmisoikeuksiin.

Sampsa Apajalahti: Pohjoismaisen johtavan kiinteistösijoitustiimin osaamisen. Yli 30 ammatilaisen tiimillä on vahva ymmärrys paikallisista kiinteistömarkkinoista, sijoituskohteiden hankinnasta ja arvonluonnista.

Kari Kangas: Metsäsijoituksen tuotto määräytyy ostohetkellä. Rahastolla on käytössään kattavasti ominaisuustiedot myytävänä olevista metsäkiinteistöistä. Lisäksi arvonmääritysmenetelmämme ovat alan kehittyneimmät. Kiinteistöstä tarjottavaa summaa määrittäessämme sekä rahaston neljännesvuosittaisessa arvonlaskennassa nojaamme vastaavanlaisista kiinteistöistä tehtyihin todellisiin kauppoihin. Lisäksi metsäomaisuuden hoito on omissa käsissämme.

Annika Pohtila: Mielestämme kaikilla pitää olla mahdollisuus säästää. Haluamme tehdä säästämisen ja sijoittamisen helpoksi puhumalla ymmärrettävästi ja tarjoamalla rahastoja, joilla pääsee alkuun pienilläkin summilla.

Petri Tuutti: Selkeät tavoitteet tuloksellisuuden suhteen. Aktiivisen sijoituspolitiikan ja -prosessin, joka tähtää voittaja yritysten löytämiseen ja suurten tappioiden välttämiseen.

Next article