Etusivu » Sijoittaminen ja säästäminen » Sijoittaja – huomioi myös omaisuuden siirto seuraavalle polvelle
Sijoittajan testamentti

Sijoittaja – huomioi myös omaisuuden siirto seuraavalle polvelle

Kuva: Getty Images

Asianajaja Ulla-Riitta Kylli kertoo, että lakimiestä tulisi testamentin kohdalla käyttää aina.

– Kun käyttää testamentin laatimisessa ulkopuolista perhe- ja perintöoikeuteen erikoistunutta alan ammattilaista, vältytään muun ohella muotovirheiltä ja testamenttimääräysten tulkinnallisilta ongelmilta. Samalla minimoidaan riskit riitaisuuksilta ja mahdollisilta kalliiksi käyviltä oikeusprosesseilta. Lisäksi testamentin todistajat ovat tällöin esteettömiä.

Samalla kun neuvottelussa testamentintekijän kanssa kartoitetaan hänen tilannettaan, saattaa tulla esille asioita, joita testamentintekijä ei ole itse edes ymmärtänyt ottaa huomioon tai asioita, joista hän voisi myös testamentissaan määrätä.

– Esimerkiksi uusperhetilanteissa tulee ehdottomasti etukäteen ja ajoissa harkita sitä, mitä jommankumman puolison kuolema aiheuttaa, jos mitään asiapapereita ei ole laadittu, ja miten puolisot haluaisivat tilanteen järjestää. Tämä voidaan toteuttaa testamenttimääräyksin ja aviopuolisoiden kohdalla avioehtosopimuksin, Kylli toteaa.

– Yleisin ”moka” on se, että mitään ei ole tehty – ei olla edes mietitty sitä, mitä toisen puolison kuolema aiheuttaa, saati laadittu papereita.

Näin sijoitusomaisuus voidaan siirtää seuraavalle sukupolvelle

– Elinaikanaan voi harkita lahjan mahdollisuutta, Kylli kertoo.

Mikäli lahjoituksia tehtäisiin, kannattaa huomioida ennakkoperintöolettama. Olettama on, että vanhemman antaessa lahjoja rintaperillisilleen, on kyseessä ennakkoperintö, ellei siitä sitten erikseen toisin määrätä. Ennakkoperinnöt lisätään kuolinpesän säästöön kuoleman jälkeen ja tällöin perintöveroasteikko nousee. Kahdenkertaista verotusta ei toki tapahdu. Sellaisissa tilanteissa, joissa omaisuutta on lahjoitettu elinaikana vain osalle lapsista, saattaa olla oikeinkin, että nämä tasataan kaikkien lasten kesken ennakkoperinnön kautta.

Lahjoituksia voi siis tehdä elinaikanaan, mutta lahjasta maksetaan lahjaveroa. Lahjaverosta vapaa määrä on tällä hetkellä alle 5000 euroa. Kolmen vuoden välein voi lahjoittaa tuon lahjaverosta vapaan summan saajalleen. Muita huomioitavia verotukseen liittyviä vähennyksiä ovat hallintaoikeuden lahjaverotusta tai perintöverotusta alentava vaikutus,  perintöverosta vapaa alle 20 000 euroa, puolisovähennys 90 000 euroa ja alaikäisyysvähennys 60 000 euroa.

Huomioi yhteisomistuksen käytännöllisyys

Mikäli kesämökki tai asunto-osake lahjoitettaisiin useammalle saajalle, muodostuu tästä yhteisomistussuhde. Tämä alentaa veroprogressiota, koska omistus jakautuu useammalle henkilölle. Yhteisomistajuus saattaa kuitenkin tuoda mukanaan käytännön ongelmia, kuten esimerkiksi käytön kustannusten jakamisen ja mahdolliset myyntitilanteet. Välttämättä se ei siten ole kaikissa tilanteissa se paras ratkaisu.

Next article