Etusivu » Sijoittaminen ja säästäminen » Sijoittajan testamentti – mitä, miksi ja miten
Sijoittajan testamentti

Sijoittajan testamentti – mitä, miksi ja miten

Kuva: Adobe Stock

Testamentti on asiakirja, jolla voidaan poiketa perintökaaren mukaisesta perimysjärjestyksestä ja ilmaista testamentin laatijan viimeinen tahto omaisuutta koskevissa asioissa.

– Testamentti on myös verosuunnittelun väline ja sillä voidaan vaikuttaa perintöveroon. Yksi testamentin rooleista on välttää perintöriitoja, kertoo varatuomari, varainhoidon lakimies Piia Jeremejeff Nooa Säästöpankista.

Testamentissa on huomioitava useita lain määräämiä muotoseikkoja.

– Asiakirja tulee olla nimetty testamentiksi ja omaisuutta koskevan tahtotilan lisäksi siinä on oltava aika sekä paikka, oma allekirjoitus, nimenselvennys ja testamentilla tulee olla kaksi todistajaa. Testamentissa tulee olla myös todistajien klausuuli. Todistajien rooli on tärkeä ja he eivät voi olla esteellisiä, painottaa Jeremejeff.

Testamentin tekemiseen ei tarvita suurta omaisuutta.

On syytä muistaa, että esimerkiksi osakkeiden arvo voi vaihdella rajustikin testamentin tekemisen ja henkilön poismenon välillä.

– Euromääräisiä alarajoja testamentin teolle ei ole: testamentata voi vaikka itselle tärkeän kitaran, mökin tai sijoitusvaroja. Sijoittamisessa ja säästämisessä testamentin tekeminen on kuitenkin osa varallisuuden hoitoa ja tulisi jokaisen saattaa kuntoon.

Monia sijoittajia mietityttänee, kuinka siirtää rahastot, osakkeet ja säästötilit eteenpäin omille lapsilleen tai lapsenlapsilleen sekä välttää mahdolliset epäselvyydet perinnönjaossa.

– Lasten osalta tyypillisesti halutaan, että rahastot ja osakkeet menisivät kullekin arvomääräisesti yhtäsuurin osuuksin. On syytä muistaa, että esimerkiksi osakkeiden arvo voi vaihdella rajustikin testamentin tekemisen ja henkilön poismenon välillä, joten arvon ennustaminen kuolintilanteessa on vaikeaa. Optimitilanne testamentissa on, että sijoituksia käsiteltäisiin yhtenä kokonaisuutena rahavarallisuudessa ja todettaisiin, että kuolinpesä jaetaan tasan lapsien kesken.

Perintöveron maksamisen kanssa saattaa moni perinnön saanut olla pulassa, jos omat säästöt ovat vähissä.

– Yksi erittäin hyödyllinen instrumentti on sijoitusvakuutus, jonne henkilö voi säästää varoja vakuutuskuoreen ja vaihtaa sijoituskohteita vakuutuskuoressa joustavasti ilman välittömiä veroseuraamuksia. Sijoitusvakuutukseen kertynyt kokonaissumma tuottoineen siirtyy henkilön sijoitusvakuutuksen edunsaajiksi nimetyille tahoille, kuten vaikka lapsille, kun henkilöstä aika jättää. Näillä rahavaroilla lapset monesti maksavat perintöveroja. Läheisille, kuten lapsille, tämä on perintöverotettavaa perintöä, mutta esimerkiksi kummilapset maksavat summasta pääomatuloveroa: edunsaajat tulee miettiä etukäteen huolella, Jeremejeff muistuttaa.

Lue myös: Osakkeita hyväntekeväisyyteen?

Next article