Etusivu » Sijoittaminen ja säästäminen » Vastuullinen sijoittaminen tuottaa paremmin
Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen tuottaa paremmin

Vastuullinen sijoittaminen
Vastuullinen sijoittaminen
Kuva: Getty Images

Vastuulliseen sijoittamiseen liittyy usein ennakkoluuloja kehnommasta tuotosta. Tutkimustulos kertoo jotain ihan muuta.

Kun käteinen polttaa sijoittajan takataskussa, mitä hän miettii? Onko nyt aika ostaa lisää Nokiaa kun osakekurssi notkahti osavuosikatsauksen jälkeen? Pitäisikö salkussa olla enemmän turvallisia ja vakaita arvoyhtiöitä? Onko nyt aika ostaa öljy-yhtiöihin keskittyvää indeksiosuusrahastoa, kun OPEC suunnittelee rajoittavansa tuotantokiintiöitä?

Sijoittajan päätöksenteossa kaksi tekijää ovat ylitse muiden: tuotto-odotus ja riski. Kaikki muu on useimmille sijoittajille toissijaista. Miksi yksikään sijoittaja siis olisi kiinnostunut sellaisesta ylevästä teemasta kuin vastuullisuus? Sehän tarkoittaa vain, että ostetaan hyvä omatunto ja siinä samalla tingitään tuottomahdollisuuksista.

Ehkä kuitenkin sijoittajan kannattaa hiukan olla kiinnostunut, sillä vastuullisuus sijoittamisessa on muutakin kuin yleviä periaatteita. Se voi nimittäin olla aidosti tehokas ja tuottava sijoitustyyli.

Mitä vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan?

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden eli niin sanottujen ESG-asioiden (Environment, Social and Governance) huomioon ottamista sijoitustoiminnassa siten, että salkun tuotto- ja riskiprofiili paranevat.

YK:n vuonna 2006 julkistamat vastuullisen sijoittamisen periaatteet PRI (Principles for Responsible Investment) ovat vaikuttaneet merkittävästi suomalaisten instituutiosijoittajien käsitykseen vastuullisesta sijoittamisesta. PRI on vaikuttanut yleiseen tietoisuuteen aiheesta ja määrittänyt vastuullisen sijoittamisen standardit.

Vastuullinen sijoittaminen on yleistynyt kovaa vauhtia viime vuosina, ja niin sijoittajat kuin yhtiöt itse ovat panostaneet vastuullisuuteen yhä voimakkaammin. Suomessa vastuullista sijoittamista edistävän Finsid-yhdistyksen mukaan suomalaisten sijoittajien sitoutuminen vastuulliseen sijoittamiseen on pohjoismaisessa vertailussa vahvaa sijoitusmarkkinan kokoon nähden. Vastuullisen sijoittamisen periaatteilla on 35 suomalaista allekirjoittajaa. Pohjoismaiset vastaavat luvut ovat: Ruotsissa 56, Norjassa 13, Tanskassa 21 ja Islannissa 4.

Onko vastuullinen sijoittaminen taloudellisesti järkevää?

Sijoittajien ennakkoluulot ovat luultavasti johtuneet siitä, että vastuullisen sijoittamisen alkuvaiheessa sijoitustyyli oli lähinnä tiettyjen ”syntisektorin” yritysten tai toimialojen poissulkeminen. Tämä tyyli saattoi viedä sijoittajilta tuottomahdollisuuksia. Myös vastuullisen sijoittamisen tuoteratkaisujen kustannukset ovat saattaneet olla selvästi perinteisiä korkeampia.

Nyttemmin tilanne on muuttunut. Vastuullinen sijoittaminen on kehittynyt poissulkemisesta enemmän vaikuttavuussijoittamisen suuntaan, jossa pyritään vaikuttamaan yritysten käytäntöihin vuoropuhelun pikemmin kuin välttelyn kautta. Vaikuttavuussijoittamisen yleistyminen on parantanut sijoituskohteiden läpinäkyvyyttä ja sitä kautta luonut positiivisen kontrollin yritysten toimintaan. Tämä kontrolli on omiaan parantamaan sijoittajien asemaa – he kun haluavat aina tietää esimerkiksi osakesijoituksista kaiken mahdollisen.

Sijoittajan kannalta tämä tarkoittaa siis sitä, ettei vastuullisen sijoittajan tarvitse välttämättä tinkiä tuotoistaan.

Myös empiiriset havainnot tukevat oletusta vastuullisen sijoittamisen tuottopotentiaalista. Nordea julkaisi tutkimuksen, jossa haarukoitiin vastuullisen sijoittamisen tuottohyötyjä viimeisen 10 vuoden ajalta. Tutkimuksessa käytettiin hyväksi MSCI:n vastuullisuusanalyysia, jossa yhtiöille jaettiin vastuullisuusperusteinen arvosana.

Tutkimustulos on mielenkiintoinen. Vastuullisuustutkimuksen tulosten perusteella vastuullinen sijoitustyyli on tuottanut vuoden 2012 jälkeen selvää ylituottoa. Korkean arvosanan vastuullisuudessa saaneiden yhtiöiden kurssit ovat pärjänneet markkinoiden keskiarvoa paremmin, ja matalan arvosanan saneet selvästi huonommin. Ero parhaiden arvosanojen saaneiden ja huonoimpien arvosanojen saaneiden välillä on viidessä vuodessa jopa 40 prosenttia.

Vastuullisuutta valintakriteereinään käyttävien sijoittajien kasvu on Nordean mukaan johtanut vastuullisimpien yhtiöiden osakkeiden arvostusten nousuun suhteessa muuhun markkinaan. Samalla vastuullisten yhtiöiden osakkeet ovat olleet vakaampia, eli niiden riskitaso on ollut keskimääräistä pienempi.

Jorma Erkkilä on SalkunRakentaja-sivuston päätoimittaja ja perustaja sekä sivustoa julkaisevan Salkkumedia Oy:n toimitusjohtaja. Hän on toiminut muun muassa talousjohtajana, liikkeenjohdon konsulttina, yksityissijoittajana ja rahoitustutkijana.

Next article