Etusivu » Kokoukset ja yritystapahtumat » Kongressit ja tapahtumat monien mahdollisuuksien kasvualustana
Kokoukset ja yritystapahtumat

Kongressit ja tapahtumat monien mahdollisuuksien kasvualustana

Kuva: Getty Images

Ihmisten tarve kokoontua yhteen ei ole ollenkaan vähentynyt nykyteknologian ja nopeiden sähköisten yhteyksien myötä, päinvastoin. Kongresseissa nimenomaan halutaan kohdata alan huippuja ja samalla kehittää omaa osaamistaan.

Tapahtumilla, kokouksilla ja kongresseilla pystytään vaikuttamaan hyvin laaja-alaisesti ympäröivään yhteiskuntaan ja parhaimmillaan onnistutaan jalkautumaan katutasolle yksittäisen kuluttajan tietoisuuteen. Tapahtumien kokonaisvaltaisessa hyödyntämisessä meillä on kuitenkin vielä paljon kehitettävää.

Vieraillessamme viime keväänä Göteborgissa yhdistyksemme opintomatkalla, kiteyttivät ruotsalaiset kollegamme tapahtumien ainutlaatuiset ja monitasoiset vaikutusmahdollisuudet erinomaisesti: ”Kun kaupunkiin vahvistuu uusi kansainvälinen kongressi tai tapahtuma, käynnistetään heti yhteistyö paikallisten alaan tai aiheeseen liittyvien organisaatioiden ja yritysten kanssa. Näin kansainväliset tapahtumat tehdään jo hyvissä ajoin paikallisille yhteisöille tunnetuiksi ja saadaan varmistettua tulevasta tapahtumasta kaikki mahdollinen hyöty alueen ja asukkaiden hyväksi.”

Suomessa kongressi- ja tapahtuma-ala ovat kuitenkin osa matkailua, käyttäessään perinteisiä matkailupalveluja kuten majoitusta ja lentoja.

Viime vuosina on iloittu siitä, että Suomeen suuntautuva matkailu on ollut kasvussa. Kokous-, kongressi- ja tapahtuma-ala on jäänyt siinä yhteydessä usein vähemmälle huomiolle. Suomessa kongressi- ja tapahtuma-ala ovat kuitenkin osa matkailua, käyttäessään perinteisiä matkailupalveluja kuten majoitusta ja lentoja. Kokousten, kongressien ja tapahtumien toteutuksessa tarvitaan silti runsaasti myös muiden alojen osaamista ja palvelutarjontaa (muun muassa tilat, ravintolapalvelut, tekniikka, turvallisuus, kuljetukset, logistiikka, markkinointi ja elämykset). Alan suora ja välillinen työllistävä vaikutus on merkittävä.

Business Finlandin alainen Finland Convention Bureau on tilastoinut kansainvälisiä järjestökongresseja Suomessa säännöllisesti. Kongressien osallistujamäärät ovat olleet tasaisessa kasvussa vuodesta 1985 lähtien ja viime vuosi oli todellinen ennätysvuosi; kaikkiaan 791 kansainvälistä järjestökongressia, joissa osallistujia oli 111 188.

Mutta tutkittua tietoa Suomen kaikista muista kokous- ja yritystapahtumista ei ole ollut saatavilla. Vasta tänä keväänä Suomessa on selvitetty koko tapahtuma- ja kongressialan mittakaava numeroina. Kiitos viime vuonna Maraan perustetulle alan toimialaryhmälle. Luvut ovat komeaa luettavaa ja tutkimuksen mukaan alan kasvu jatkuu.

Kirjoittaja Anu Kärkkäinen Congress Network Finland ry:n puheenjohtaja.

Next article