Skip to main content
Etusivu » Kokoukset ja yritystapahtumat » Kylmäketjun hallinnan peruspilarit
HoReCa

Kylmäketjun hallinnan peruspilarit

Kuva: Getty Images

Elintarvikkeiden laadun varmistaminen on kaikkien yhteinen tavoite, joka saavutetaan noudattamalla tarkkoja tuotteille asetettuja tuotekohtaisia vaatimuksia, käyttämällä oikeaa kalustoa sekä varmistamalla henkilöstön hyvä osaamistaso. Elintarvikkeiden kuljetuksessa on tärkeää huolehtia oikeaoppisesta kylmäketjun hallinnasta.

Kylmäketju tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että elintarvikkeen lämpötila pidetään riittävän alhaisena koko sen kuljetusmatkan ajan aina valmistuspaikasta myyntipaikan kautta kuluttajan jääkaappiin asti. Katkeamaton kylmäketju on yksi tärkeimmistä tekijöistä turvallisen ruuan tuottamisessa ja elintarvikkeiden laadun omavalvonnassa.

Kuljetuksia kutsutaan lämpötilasäädellyiksi kuljetuksiksi, usein käytetään myös termiä thermokuljetukset.

Kylmäketjun hallinnassa on tärkeää tuntea sekä tuotteiden vaatimukset että lämpötilan hallinnassa ja seurannassa käytettävien laitteiden ja kaluston toimintaperiaatteet. Elintarvikkeiden käsittelyolosuhteet vaikuttavat ratkaisevasti tuotteiden säilyvyyteen sekä laatuun. Kuljetukset, kalusto, pakkaukset, toimitilat sekä kaikki toiminnot luovat perustan hyvälle tuoteturvallisuudelle.

Viranomaisten hyväksymiä hyvän käytännön ohjeita sovelletaan varsinaisessa kuljetuksessa, terminaalikäsittelyn aikana sekä tuotteiden kuormauksessa ja purkauksessa. Näitä ovat esimerkiksi alkutuotannon kuljetukset, kuljetukset ilman lämpötilavaatimuksia, kuljetukset vakiolämpölaatikoissa, eläimistä saatavien elintarvikkeiden lämpötilasäädellyt kuljetukset sekä pakastekuljetukset. Ohjeet kattavat koko kuljetusketjun lähettäjältä vastaanottajalle.

Kylmäketjun varmistamiseksi tarvitaan tiloja ja kalustoa, joissa on lämpötilan säätelyyn tarvittavat hallintalaitteet. Näin kuljetusten lämpötila pystytään pitämään tuotteille asetettujen vaatimusten rajoissa. Terminaalitiloissa lämpötila hallitaan kylmälaitteiden avulla, ja kuljetusten aikana lämpötilan hallinnassa voidaan käyttää monia erilaisia menetelmiä. Suomen olosuhteissa kuljetuskoreissa tarvitaan sekä jäähdytyslaitteita että lämmityslaitteita. Pakasteita kuljetettaessa tarvitaan jäähdytystä ympäri vuoden.

Lähde:kylmaketju.fi

Next article