Etusivu » Terveenä työssä » Hyvinvoiva ihminen tuottaa lisäarvoa myös yritykselle
Firstbeat Life

Hyvinvoiva ihminen tuottaa lisäarvoa myös yritykselle

firstbeat
firstbeat
Arjen pienillä valinnoilla on suuri vaikutus fyysiseen ja henkiseen jaksamiseen. Kuva: George Atanassov

Suomen suurimmassa henkilöstöpalveluyrityksessä Baronassa hyvinvointihankkeessa mukana olevat työntekijät ja johto seuraavat omaa hyvinvointiaan Firstbeat Life -palvelun avulla. Henkilökohtaisilla mittalaitteilla mittauksia voi tehdä aina, kun siltä tuntuu.

Meillä on työintensiivinen ja keski-iältään varsin nuori organisaatio, jossa monilla työ ja vapaa-aika helposti sekoittuvat. Henkilöstön kanssa olemme paljon keskustelleet työssä jaksamisesta, arjen hektisyydestä sekä siitä, miten työ, harrastukset ja perhe-elämä pienine lapsineen ylipäätään on yhdistettävissä.

Me emme Baronassa halua puhua vain työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista vaan lähestymme asiaa kokonaisvaltaisemmin huomioiden myös vapaa-ajan, jotta ihmiset saavat konkreettisia työkaluja oman jaksamisensa parantamiseen. Arjen pienillä valinnoilla on suuri vaikutus fyysiseen ja henkiseen jaksamiseen. 

Modernia työkykyjohtamista

Firstbeat Life -työhyvinvointiratkaisu on hyödyllinen osa jatkuvaa työkykyriskien ennakointia ja työntekijöiden terveyden edistämistä. Meillä kyse ei ole yksittäisestä hyvinvointiprojektista, vaan modernista työkykyjohtamisesta, joka tuo tulosta ja säästöjä. Samalla se toimii yksilöiden sekä työyhteisön tukena poikkeusaikojenkin keskellä.

Firstbeat Life auttaa jokaista työyhteisön jäsentä näkemään ne ihan pienetkin asiat, joilla omaa hyvinvointia ja arjessa jaksamista voi parantaa – ja säännöllisesti seuraamaan, mihin suuntaan omat voimavarat milloinkin menevät. Vaikka yksittäisiä mittaustietoja ei jaeta, yritys-
raportista saa myös hyvän kokonaiskuvan työn kuormittavuudesta sekä ryhmäkohtaista tietoa henkilöstön hyvinvoinnista.

Sovelluksen avulla arjen valinnoille on saatu uutta kulmaa ja myös porukan yhteisöllisyys on noussut, kun ihmiset ovat tulleet uudella tavalla toisilleen tutuiksi. Työyhteisön jäsenet ovat esimerkiksi rohkeasti lähteneet kokeilemaan muiden innoittamina erilaisia harrasteita, mikä on antanut paljon positiivista syötettä.

Haastattelun antoi Baronan teollisten alojen ja Suomen alueliiketoiminnasta vastaava johtaja Vesa Karjalahti.

Next article