Skip to main content
Etusivu » Ulkoistaminen » Keskity osaamiseesi, ulkoista logistiikka
Logistiikan ulkoistaminen

Keskity osaamiseesi, ulkoista logistiikka

logistiikan ulkoistaminen
logistiikan ulkoistaminen
Kuva: Adobe Stock

Logistiikka edellyttää usein suuria investointeja, raskaita kiinteitä kuluja ja timantinkovaa osaamista. On monia syitä, miksi koko toimialue kannattaa ulkoistaa.

1. Skaalautuvuus

Yrityksen toiminta pysyy harvoin samanlaisena kuukaudesta tai vuodesta toiseen: tuotevalikoima saattaa vaihdella sesongeittain, kokonaisten tuoteryhmien painotuksissa voi olla suurtakin vaihtelua, kuumimpaan nousukauteen kaikki menee mitä ehditään markkinoille työntää. Kun logistiikka ulkoistetaan, yritys ei ole enää riippuvainen esimerkiksi oman varastotilan tai henkilökunnan riittävyydestä. Ulkopuolinen logistiikkayritys pystyy irrottamaan riittävästi tilaa ja henkilöstöä kausivaihteluihin, ja toimitusten pullonkauloilta vältytään.

2. Kiinteät kulut vaihtuvat muuttuviksi

Ulkoistamisen jälkeen yritys ei enää maksa tiettyjä kiinteästi toistuvia kuluja, sillä logistiikkayritysten kulut laskutetaan pääsääntöisesti kuluperusteisesti. Tämä tuo joustoa ja säästöä yrityksen talouteen.

3. Yritys välttyy omilta investoinneilta

Logistiikka edellyttää suuria investointeja muun muassa varastoon, tietojärjestelmiin, pakkausjärjestelmiin ja kuljetuskalustoon. Ulkoistamalla näiltä investoinneilta vältytään.

4. Osaaminen

Logistiset ketjut ovat tänä päivänä hyvin monimutkaisia. Koko ketjun hallinta edellyttää sekä hyvää koulutusta että raudanlujaa ammattitaitoa, jonka saa vain kokemuksen myötä. Esimerkiksi eri toimialojen tuotteilla on omia vaatimuksiaan niin varastointikäytäntöjen kuin -tilojen suhteen. Vaarallisten aineiden ja muiden kemikaalien varastoinnista määritellään lainsäädännössä. Logistiikka-alan yrityksessä on aina turvallisuudesta vastaavat asiantuntijat, jotka tuntevat lainsäädännön ja osaavat välttää toiminnan sudenkuopat.

5. Vientiosaaminen

Kun tuotteita viedään rajan yli, on syytä tietää pääasiat myös ulkomaiden logistisista käytännöistä ja lainsäädännöstä. Alan yrityksessä tunnetaan paikalliset olot, jolloin tuotteille löydetään parhaat mahdolliset varastotilat ja kuljetusreitit, suuntautuivatpa ne sitten lähinaapuriin tai vaikka maailman toiselle reunalle.

Juttua varten haastateltiin logistiikka-alan asiantuntijaa.

Next article