Etusivu » Ulkoistaminen » Henkilöstöpalveluyritysten Liiton Merru Tuliara paljastaa onnistuneen HR-ulkoistuksen salaisuuden
Henkilöstöhallinto

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton Merru Tuliara paljastaa onnistuneen HR-ulkoistuksen salaisuuden

Merru Tuliara
Merru Tuliara
Kuva: Marjo Koivumäki

Ulkoistettu HR voi tarjota molemmille, sekä työntekijälle että työnantajalle, enemmän. Moderni, ulkoistettu HR on pitkäjänteistä yhteistyötä, jonka avulla yritys voi keskittyä strategiaansa. Ulkopuolinen kumppani voi toimia henkilöstöasioissa sparraajana.

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton toimitusjohtaja Merru Tuliara toteaa, että henkilöstöpalvelut ovat varsin laaja käsite, jolla voidaan tarkoittaa monia erilaisia palveluita. Se voi olla esimerkiksi rekrytointipalvelua, tilitoimistopalvelua, HR-palveluita tai vuokrahenkilöstön välitystä.

Mitä etuja tai hyötyä ulkoistetusta HR:stä on työnantajalle?

– Alaan erikoistuneelta yritykseltä saa asiantuntemusta, jota omasta yrityksestä ei välttämättä löydy. Yrityksessä voi olla esimerkiksi yksi oma palkanlaskija, mutta ulkoistettua palkkahallintoa hoitavassa tilitoimistossa asiantuntemusta löytyy laajemmin. Usein käytössä on myös uusimmat ohjelmistot ja muut työvälineet. Työnantajan näkökulmasta toiminta on tehokkaampaa ja siinä on alemmat kustannukset. Ulkoistetun HR:n määrää ja sisältöä voidaan muuttaa joustavasti, kun tilanne muuttuu.

– Henkilöstö on aina tärkeä yrityksen menestystekijä, tietyillä aloilla sen merkitys on erityisen kriittinen, Tuliara sanoo.

Kasvun edellytyksenä on saada osaavaa henkilöstöä yritykseen. Kun henkilöstö viihtyy ja tuntee työnsä merkityksen, se luo hyvää mainetta yritykselle.

– Kun rekrytoinnissa on ulkopuolinen kumppani apuna, saadaan henkilö nopeammin tuottavaan työhön, ja koko prosessi onnistuu vauhdikkaasti ja ammattitaidolla. Jos yrityksessä on muutosprosessi vireillä, on ehkä neutraalimpaa ja helpompaa jalkauttaa muutos, kun apuna käytetään oman yrityksen ulkopuolista tahoa. 

Tulevaisuudessa yritykset toivottavasti näkevät henkilöstöpalvelut kokonaisuutena, ei niin että ostetaan pala sieltä ja toinen täältä.

Entä työntekijän näkökulma?

– Kantavana ajatuksena on ammatillinen kehittyminen ja asiantuntemuksen kasvu. Ulkoistetun palvelun tuottajalta löytyy usein tukea ammattitaidon ylläpitoon ja useamman asiakkaan avulla saadaan rakennettua kokoaikatyö.

Henkilöstöpalveluala mukana kasvussa

Henkilöstöpalveluala on suhdanneherkkää, mutta juuri nyt ala on kasvussa. Tuliara uskoo vahvasti tulevaisuuteen.

– Positiivinen rakennemuutos näkyy jo muun muassa Varsinais-Suomessa. Jos työntekijöiden alueellinen liikkuvuus ei toteudu, katseet kääntyvät ulkomaille. Ulkomaiset rekrytoinnit tulevat lisääntymään.

– Digitalisaatio, joka hyödyntää tekoälyn mahdollisuudet, on nopeasti kehittyvä, mielenkiintoinen teema, joka vaikuttaa myös henkilöstöpalveluihin. Digitaalisia ratkaisuja käytetään jo nyt massarekrytoinneissa, Tuliara kertoo.

Videocv:t ja videohaastattelut säästävät myös aikaa, sillä lyhyidenkin videoiden perusteella nähdään jo, kuka ei sovi tehtävään.

Entä voidaanko henkilöstöasiat ulkoistaa kokonaan?

– Operatiiviset tehtävät voidaan ulkoistaa, mutta se vaatii hyvän kumppanin ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Tulevaisuudessa yritykset toivottavasti näkevät henkilöstöpalvelut kokonaisuutena, ei niin että ostetaan pala sieltä ja toinen täältä. Henkilöstöstrategia sen sijaan on yrityksen omaa ydintoimintaa ja sitä ei voi ulkoistaa. Kun operatiivista toimintaa on ulkoistettu, itse HR-strategiatyölle jää enemmän aikaa, Tuliara summaa.

Next article