Skip to main content
Etusivu » Ulkoistaminen » Ulkoistaminen on osa tehokasta HR-strategiaa
Henkilöstöhallinto

Ulkoistaminen on osa tehokasta HR-strategiaa

Kuva: Getty Images

– Jos henkilöstöasioista huolehtiminen ei ole yrityksen ydinosaamista, kannattaa toimintaa tehostaa siten, että ulkoistaa HR:n siihen perehtyneille ammattilaisille, sanoo Henkilöstöpalveluyritysten Liiton toimitusjohtaja Merru Tuliara.

HR:n ulkoistamisessa lähdetään usein liikkeelle operatiivisten toimintojen kuten palkanlaskennan, rekrytoinnin, koulutuksen tai palkitsemisen ulkoistamisesta.

– Työkuormien vaihdellessa HR:n ulkoistaminen mahdollistaa henkilöstöresurssien mitoittamisen yritystä palvelevalla tavalla. Palkitsemisessa taas voidaan saada käyttöön alan erikoisosaamista, Tuliara sanoo.

Ulkoistamalla toiminta tehostuu ja tehokkaampi toiminta tuo kustannussäästöjä.

– Rekrytointiprosessissahan keskeistä on se, miten nopeasti uusi työntekijä saadaan tuottavaan työhön. On iso ero siinä, kuluuko tähän kolme vai kuusi kuukautta. Ammattitaitoisesti suoritetun rekrytoinnin tuomat säästöt tulevat tällaisessa esille, sanoo Tuliara.

Operatiivisesta strategiseen ulkoistamiseen

Kun operatiivisesta HR:n ulkoistamisesta on hankittu kokemusta ja mukana on asiantunteva HR:n ulkoistamisen kumppani, on mahdollista viedä ulkoistamista strategisempaan suuntaan. Strategisempi HR:n ulkoistaminen sisältää muun muassa HR-prosessin kehittämistä, tehostamista, muutosjohtamista ja strategioiden suunnittelua.

– Pienessä yrityksessä on usein vain yksi HR-päällikkö ja hän on oman päivittäisen työnsä kuormittama. Ulkoistaminen tarjoaa mahdollisuuden astua päivittäisen pyörityksen ulkopuolelle ja miettiä miten HR-toimintoja voidaan strategisesti kehittää. Ulkoistamisesta voi olla apua myös muutostilanteissa. Ulkopuolista, muutosjohtamisen asiantuntemusta omaavaa tahoa saatetaan kuunnella paremmin, Tuliara kuvailee.

Panosta hyvään HR-kumppaniin

Strategisessa HR:n ulkoistamisessa hyvä kumppani tuntee asiakasyrityksen bisneksen ja strategian ja sitoutuu suhteeseen pitkäksi aikaa.

– On selvää, että oikean kumppanin löytäminen on kriittistä, kun henkilöstötoimintoja ulkoistetaan strategisella tasolla, sanoo Tuliara.

HR:n rooli olisi hyvä nähdä sellaisena, että se tukee yrityksen strategiaa. HR voi konsultoida yrityksen liiketoimintaa ja tuoda yritystoiminnalle lisäarvoa.

– Ulkoistetun HR:n mahdollistama työn tehostuminen ja työntekijöiden saattaminen nopeammin tuottavaksi menee yrityksen ydinbisnekseen. Itse HR-funktiota kannattaa kehittää ja vastaavasti HR voi kehittää ja olla hyödyksi koko yrityksen liiketoiminnalle, summaa Tuliara.

Next article