Etusivu » Yritystoiminta » Tieto lisää turvaa
Yritystoiminta

Tieto lisää turvaa

Datan perusteella muodostuu aiempaa syvällisempi ymmärrys oman organisaation toiminnasta. Kuva: Getty Images

Tiedolla johtaminen tarjoaa yrityksille parhaimmillaan huomattavia säästöjä. Viime aikoina tiedolla johtamisesta on tullut osa myös tavallisen työntekijän arkea.

Tiedon määrä lisääntyy nyky-yhteiskunnassa nopeasti, ja organisaatiot ovat havahtuneet puutteisiin tiedon suunnitelmallisessa käytössä toiminnan tehostamiseen ja uuden innovointiin liittyen. Tietojohtaminen ry:n varapuheenjohtaja Anna-Maija Moilanen avaa tiedolla johtamisen käsitettä, jossa tietoa hyödynnetään organisaation menestystekijänä.

– Tiedolla johtaminen edellyttää yhteisiä tiedonkäytön toimintatapoja, kyvykästä analysointia ja ymmärrystä siitä, mikä tieto tukee organisaatiota matkalla kohti sille asetettuja tavoitteita.

Miten varmistetaan arvokkaan tietopääoman pysyminen organisaatiossa?

Moilanen painottaa, että tiedolla johtamisen tavoitteiden tulee olla selkeät koko organisaatiolle.

– Jokaisen organisaation tulee varmistaa se, miten henkilöstö saadaan hyödyntämään ja jakamaan aktiivisesti tietoa sekä muodostamaan sen pohjalta parempia päätöksiä.

Muuttunut turvallisuustilanne herättelee organisaatioita

Tämän päivän työkalut mahdollistavat ajantasaisen ja laadukkaan datan keräämisen sekä visualisoinnin helposti luettavassa muodossa.

– Datan perusteella muodostuu aiempaa syvällisempi ymmärrys oman organisaation toiminnasta ja ympäristöstä, Moilanen sanoo. 

Tiedolla johtamisesta on Moilasen mukaan tullut johdon lisäksi osa yksittäisen työntekijän arkea. Kokemukseen perustuvan tiedon tallettaminen on kuitenkin haastavampaa. 

– On suuri riski, että esimerkiksi työntekijävaihdosten myötä yrityksestä häviää erittäin arvokasta, niin sanottua hiljaista tietoa.

Erityisen ajankohtainen aihe Moilasen mielestä tiedolla johtamisessa on äskettäin muuttunut turvallisuustilanne ja sen kautta ymmärrys oman yrityksen tietoturvasta. 

– Kenellä on tietoon pääsy esimerkiksi pilvipohjaisissa tietovarastoissa, ja miten varmistetaan arvokkaan tietopääoman pysyminen organisaatiossa? Näihin kysymyksiin moni etsii nyt vastauksia.

Next article