Skip to main content
Etusivu » Yritystoiminta » Turvallisuustunnelin päässä näkyy paljon valoa
Työturvallisuus

Turvallisuustunnelin päässä näkyy paljon valoa

Kuvat: Pexels ja Aki Rask

Kim Kaskiaro

toimitusjohtaja, Talonrakennusteollisuus ry,
työmarkkinajohtaja, Rakennusteollisuus RT ry

Rakentamista on pidetty vaarallisena alana työntekijöille. Kymmenen vuotta sitten rakennusala julkisti yhteisen hankkeen ja tavoitteen kohti nollaa tapaturmaa. Kymmenessä vuodessa se onnistuikin parantamaan turvallisuuttaan merkittävästi, selviää Työterveyslaitoksen tekemästä selvityksestä.

Vaikka tunnelin päässä näkyy valoa, työturvallisuuskulttuurin muuttaminen on pitkäjänteistä työtä. Nollaan tapaturmaan on vielä matkaa ja helpot keinot turvallisuuden parantamiseen on jo käytetty, varusteet ja määräykset alkavat olla kunnossa.

Nyt pitää sukeltaa ihmisen pään sisään, jotta hyvät turvallisuuskäytännöt saadaan työpaikoilla myös jokapäiväiseen käyttöön.

Nyt pitää sukeltaa ihmisen pään sisään, jotta hyvät turvallisuuskäytännöt saadaan työpaikoilla myös jokapäiväiseen käyttöön. Tähän rakennusala on jo kehittänyt itse monia hyviä käytäntöjä.

Tapaturmat pitää estää ennalta, ja siihen turvallisuushavainnot ovat tehokkain keino. On yllättävää, että vieläkin löytyy työmaita, joissa asiaa ei ole oivallettu ja turvallisuushavaintoja ei juurikaan tehdä. Otetaan esimerkkinä henkilö, joka siirtyessään omalle mestalleen työmaalla huomaa turvallisuuspuutteen. Jos asia ei suoraan häntä koske eikä turvallisuushavaintojen tekoon ole omalla työmaalla panostettu, jää asia helposti raportoimatta.

Jos työmaalla sen sijaan on käytössä helppokäyttöinen ja kannustava järjestelmä havaintojen tekoon, voi oma turvallisuushavainto pelastaa työkaverin loukkaantumisen tai jopa hengen. Ja säästää samalla kymmeniä tuhansia euroja. Tähän on jo tarjolla monia sähköisiä järjestelmiä.

Digitalisoituminen on tullut avuksi myös työmaaperehdytykseen, joka on tällä hetkellä toinen keskeinen keino turvallisuuden parantamisessa. Verkossa suoritettava ePerehdytys on luotu tehostamaan työmaalle perehdyttämistä, ja sen voi jokainen suorittaa omalla äidinkielellään.

Rakennusalan tavoite kohti nollaa tapaturmaa jatkuu tästä eteenpäinkin. Rakennusala pudotti kymmenessä vuodessa tapaturmataajuuttaan neljänneksellä, mikä on kaikista toimialoista eniten. Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset puolittivat tapaturmataajuutensa nykyiseen alle 20:een. Myös tapaturmien vakavuus pieneni. Tapaturmataajuus tarkoittaa sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta miljoonaa työtuntia kohden.

Mutta tämä ei riitä, kun tunnelin päässä on nolla tapaturmaa. Tärkeintä on nyt kiinnittää ihan jokaisen työmaalla työskentelevän ja siellä liikkuvan henkilön huomio turvallisuuteen. Se on varsin yksinkertaistakin, kun oman turvallisuuden lisäksi muistaa huolehtia työkaverin turvallisuudesta. Turvallinen työympäristö tehdään aina yhdessä.

Next article