Etusivu » Yritystoiminta » Yritysvastuu vaatii toimintaa
Vastuullisuus

Yritysvastuu vaatii toimintaa

Kokouksien ruokahävikki pienenee, kun tarjottavaa tilataan sopiva määrä. Kuva: Getty Images

Jokainen työntekijä voi vaikuttaa työpaikkansa ekologiseen jalanjälkeen. Se mitä nyt tarvitaan, on tahtoa toimia. Ympäristövastuu on paljon muutakin kuin paperin säästöä ja valojen sammuttelua. Vastuullisuuteen on suhtauduttava kokonaisvaltaisemmin. Moni jää kuitenkin pohtimaan, kuinka laajat ilmastotavoitteet tuodaan osaksi oman toimiston arkea. Ympäristöön voi vaikuttaa myös työajalla.

Vaikuta syömällä

Suomessa roskiin päätyy vuosittain jopa 400–500 miljoonaa kiloa ruokaa. Kokouksien ruokahävikki pienenee, kun tarjottavaa tilataan sopiva määrä. Jos jotain jää yli, loput voi viedä työkavereille herkuteltavaksi. Ruokaa ei kannata heittää roskiin, koska silloin haaskataan ruoan tuotantoon, kuljetukseen ja varastointiin käytetty energia.

Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta on ratkaisevaa, kuinka paljon ja minkälaista lihaa syömme. Lihantuotanto vie paljon pinta-alaa ja siitä syntyy suuria määriä ilmastonmuutosta kiihdyttäviä ja vesistöjä rehevöittäviä päästöjä. Kasviperäisillä tuotteilla on lähes poikkeuksetta pienemmät haitalliset ympäristövaikutukset. Kokouksissa kannattaa siis tarjota enemmän kasviperäisiä vaihtoehtoja lihan sijaan.

Sopimukset uusiksi

Vastuullinen yritys suosii vihreää sähköä. Tuotantotavoista tuulivoima ja aurinkoenergia ovat kaikkein ympäristöystävällisimpiä. Molemmat ovat kotimaisia uusiutuvia energialähteitä, joiden tuotannossa ei synny suoria päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään.

Vahvaa ympäristöosaamista ei tarvita, ainoastaan valmiutta toimia.

Älä katso pelkkää hintaa ostaessa – hankintojen kilpailutuksissa kannattaa vaatia myös vastuullisuutta. Hankintasopimuksiin on hyvä liittää vaatimus käytöstä poistettujen laitteiden kierrättämisestä tai uusiokäytöstä. Ympäristöohjelmat ja merkit kertovat konkreettisesti, mitä tarjoaja on tehnyt luonnon hyväksi. Muun muassa FSC-sertifikaatti takaa, että puuta ei ole hakattu korkean suojeluarvon metsästä. Vanhojen metsien säästäminen on erityisen tärkeää, koska ne sitovat valtavia määriä hiilidioksidia sekä toimivat elinalueina monille lajeille.

Materiaalit kiertoon

Kiertotalous on huikea mahdollisuus. Siinä kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen.

Esimerkiksi monet kännyköiden valmistuksessa tarvittavat materiaalit ovat hupenemassa, joten toimiston sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätys on välttämätöntä. Sen sijaan että rikkinäiset puhelimet lojuvat laatikoissa, kannattaa arvometalleille antaa uusi elämä SER-kierrätyksen kautta.

Vastuullisuutta Green Officen tuella

Meidän on toimittava tehokkaammin ja vähäpäästöisemmin kiihtyvän väestönkasvun, luonnonvarojen hupenemisen ja ilmastokriisin myötä. Arkemme ja hyvinvointimme eivät voi tulevaisuudessa perustua ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.

WWF Green Office -ohjelma tuo ympäristövastuun helposti osaksi toimiston arkea. Ympäristöjärjestelmän rakentaminen aloitetaan muodostamalla tiimi, joka arvioi toimiston nykytilan, valitsee seurattavat mittarit ja määrittää ympäristöohjelman vuodeksi.

Vahvaa ympäristöosaamista ei tarvita, ainoastaan valmiutta toimia. Kun koko henkilöstö on mukana, tulokset ovat moninkertaiset.

5 vinkkiä ympäristöystävälliseen työpäivään

1. Tee aloite vihreästä sähköstä.
2. Pidä kasvisruokapäivä.
3. Syö lautanen tyhjäksi.
4. Kulje julkisilla, pyörällä tai kävellen.
5. Kunnosta rikkinäiset laitteet.

Kirjoittaja Helka Julkunen on WWF:n Green Office -päällikkö.

Next article