Etusivu » Yritysturvallisuus » Työnantajalla velvollisuus huolehtia turvallisuudesta
Turvallisuus

Työnantajalla velvollisuus huolehtia turvallisuudesta

Kuva: Getty Images

Alasta riippumatta hyvän työympäristön kriteerejä ovat turvallisuus ja tuottavuus. Tapaturmien takana on monia syitä, ja siksi työturvallisuutta tulee jatkuvasti kehittää.

Tavoitteena on nolla tapaturmaa. Työnantajan velvollisuus työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002). Sen mukaan työnantajan tulee selvittää työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti haitta- ja vaaratekijät, jotka työstä ja työolosuhteista aiheutuvat.

Työturvallisuuden kehittämisen keskiössä on riskien ja työympäristön arviointi. Myös jo sattuneiden tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkiminen ja niistä oppiminen edistävät työturvallisuutta. Jotta tapaturmat ja onnettomuudet voidaan ehkäistä, vaaratilanteiden tunnistaminen on tärkeää. Huomiota kannattaa kiinnittää myös ennalta arvaamattomiin tapahtumiin.

Työhön paluu tapaturman jälkeen

Maassamme sattuu joka vuosi yli 10 000 vakavaa työtapaturmaa – sellaista, jotka aiheuttavat vähintään 30 päivän työkyvyttömyyden. Tutkimusten mukaan töihinpaluu on mahdollinen pitkänkin työkyvyttömyyden jälkeen. Mitä pidempään työkyvyttömyys kuitenkin jatkuu, sen todennäköisempää on, ettei henkilö enää palaa työhönsä.

Taustamuuttujista eniten työelämään paluuseen vaikuttavat henkilön ikä ja ansiotaso: mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse ja mitä korkeampi hänen vuosiansionsa on, sen todennäköisempää on paluu. Näiden taustamuuttujien on havaittu vaikuttavan enemmän kuin itse tapaturmasta aiheutuneen vamman.

Lue myös: Ensiaputaidot ovat hyvä eväs repussa

Työtapaturmien määrä kasvoi vuonna 2017

Työpaikkatapaturmien lukumäärä nousi noin 5 % ja työmatkatapaturmien määrä nousi noin 7 % vuodesta 2016.

Myös tapaturmataajuus kääntyi nousuun vuonna 2017

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 29,5 työpaikkatapaturmaa/miljoonaa työtuntia. Taajuus nousi edellisvuodesta, jolloin taajuus oli ennätyksellisen alhainen (28,4).

Vakuutuslaitosten korvaukset työtapaturmissa

TVK:n ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2017 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 sekä asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia noin 23 000.

Kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä laski

Tämän hetkisen tiedon mukaan työpaikkatapaturmissa kuoli viime vuonna yhteensä 14 palkansaajaa. Vaikka luku tuntuu hurjalta, on se silti ennätysalhainen: vuonna 2016 työpaikkatapaturmissa sai surmansa 24 ja sitä edellisenä vuonna yhteensä 27 ihmistä.

Next article