Etusivu » Tulevaisuuden elintarviketeollisuus » Eläinten hyvinvoinnin edistäminen on oleellinen osa kestävää kehitystä
Sponsoroitu

Saara Azbel

vastuullisuusjohtaja,
Arla Oy

Essi Wallenius

operatiivinen johtaja,
FinWelfare Oy

Tuotantoeläinten hyvinvointi ja kotimaisuus ovat suomalaisten keskeisiä kiinnostuksen kohteita.

Eläinten hyvinvointi on olennainen osa ruoantuotannon vastuullisuutta. Sen sijaan, että keskityttäisiin vain yksittäisiin tekijöihin, kuten tuotokseen tai terveyteen, on olennaista huomioida eläinten hyvinvointi kokonaisvaltaisesti. Tärkeää on huomioida lehmien käyttäytymistä ja tarjota niille esimerkiksi mahdollisuus liikkua vapaasti ja nauttia ulkoilusta myös talvisin.

ELVI-merkki auttaa tiloja kehittymään

Suomen ensimmäinen riippumaton tuotantoeläinten hyvinvointimerkki ELVI tarjoaa ihmisille mahdollisuuden huomioida eläinten hyvinvointi ostaessaan elintarvikkeita, tällä hetkellä maitotuotteita. ELVI-tiloilla lehmien hyvinvointia seuraa vuosittain riippumaton auditoija tiukoin kriteerein ja sillä on vahva tieteellinen tausta.

– ELVI-merkin avulla tuottajat voivat kertoa tekemästään työstä luotettavasti niille, jotka haluavat valita eettisemmin. Oli erittäin tärkeää saada WelfareQuality-auditointi ELVI-merkin taustalle. Sillä mitä voidaan mitata, sitä voidaan parantaa. Vuosittaisissa auditoinneissa eli tarkastuskäynneissä arvioidaan paitsi lehmän elinympäristöä, ruokintaa ja terveyttä myös eläimen käyttäytymistä ja olemusta. Tulosten perusteella voidaan antaa suosituksia, jotka tosiasiallisesti parantavat eläinten hyvinvointia. Näin tilat voivat kehittyä yksilöllisesti ja ratkaisukeskeisesti, kertoo operatiivinen johtaja Essi Wallenius FinWelfare Oy:stä, joka vastaa ELVI-merkin ylläpidosta.

Tiettyjen edistyksellisten meijereiden maidontuottajia on auditoitu Suomessa WelfareQuality-järjestelmää käyttäen jo vuosia. ELVI-merkin saadakseen tilan tulee merkin omien vaatimusten lisäksi saavuttaa WelfareQuality-auditoinnin neliportaisen arviointijärjestelmän ylin tai toiseksi ylin taso.

Tunnistat hyvinvoivan lehmän maidon ELVI-merkistä

– On tuottajan ja eläinten etu, että lehmät ovat terveitä, voivat hyvin ja saavat elää hyvää lehmän elämää, kertoo Arla Oy:n vastuullisuusjohtaja Saara Azbel.

Arlalla on Suomessa lähes 400 tuottajaa, ja lähes kaikki sen myymät tuotteet valmistetaan kotimaisesta maidosta. Kaikki maitoa tuottavat tilat noudattavat Arla Suomi -yhteistyöryhmän linjaamaa maidontuotannon laatuohjelmaa.

– ELVI-merkin vaatimukset ovat kunnianhimoisemmat kuin lainsäädännön tai laatuohjelmamme asettamat kriteerit. Lisäksi tilojen on sitouduttava vuosittaisiin kattaviin tarkastuskäynteihin. Otimme ELVI-merkin käyttöön vuonna 2023 ensimmäisten joukossa. Merkin riippumattomuus on keskeistä kuluttajien luottamuksen kasvattamisessa, Azbel toteaa.

Koko Arlan tuotantoketjussa laitumelta kuluttajan pöytään huomioidaan vastuullisuus, ELVI-merkki on vain osa siitä. Kaikki vastuullisuusteot tukevat toisiaan, mutta maitotiloilla tehtävät toimenpiteet ovat avainasemassa luonnon ja eläinten hyvinvoinnin edistämisessä. Maidon hinnoittelussa käytetty kestävän kehityksen kannustin palkitsee tuottajat, jotka tehokkaasti vähentävät ilmastovaikutuksia sekä suojelevat luontoa ja sen monimuotoisuutta, tarjoamalla heille paremman korvauksen maidostaan.

– Kaikilla maitotuotteita nauttivilla niin kodeissa kuin ravintoloissakin on merkittävä vaikutus siihen, millaista maitoa ja lihaa meillä tuotetaan nyt ja tulevaisuudessa. On tärkeää pysähtyä hetkeksi miettimään, mitä tuotteen etiketissä sanotaan ja kuinka yritykset todistavat vastuullisuusväitteensä. Meistä jokainen vaikuttaa kulutusvalinnoillaan, summaa Wallenius.

Lisätietoja ELVI-merkin kriteereistä elvimerkki.fi

Suomen ensimmäinen riippumaton tuotantoeläinten hyvinvointimerkki!

• ELVI-merkki kertoo kuluttajalle, että tuote ja toimija täyttävät eläinten kokonaisvaltaista hyvinvointia mittaavat tiukat vaatimukset.
• ELVI-merkkiä valvoo FinWelfare Oy, jonka hallitus koostuu eläinten hyvinvointitieteen huippuasiantuntijoista.
• ELVI-tilojen eläinten kokonaisvaltainen hyvinvointi todennetaan säännöllisesti auditoinnilla käyttäen kansainvälistä, tieteelliseen tutkimukseen ja näyttöön perustuvaa WelfareQuality-järjestelmää.

Lue lisää Arlan vastuullisuustyöstä!

Next article