Etusivu » Logistiikka » Logistiikka-alalla tähdätään päästöttömyyteen
Ympäristöystävällinen logistiikka

Logistiikka-alalla tähdätään päästöttömyyteen

Petri Laitisen mukaan viimeisten vuosien aikana ilmastonmuutoksesta käyty keskustelu on muuttanut huolinta- ja logistiikka-alaa selvästi ympäristöystävällisempään suuntaan. Kuva: Katri Lehtola

Huolinta- ja logistiikkapalvelualan näkökulmasta ympäristöystävällisellä logistiikalla tarkoitetaan kuljetusasiakkaan tarvitseman kuljetuspalvelun toteuttamista mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavalla tavalla. 

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton toimitusjohtajan Petri Laitisen mukaan ympäristöarvoista ja ekologisista kuljetusratkaisuista on tavaralogistiikassa puhuttu jo toistakymmentä vuotta.

– Kuljetuspalveluja tarvitsevat asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita huolintayhtiöiden tuottamien kuljetuspalvelujen synnyttämistä päästöistä, ja ainakin suurasiakkaat ovat edellyttäneet huolintayhtiöiltä kattavaa raportointia päästöjen määristä sekä keinoista vähentää niitä erilaisilla kuljetusratkaisuilla.

Laitinen katsoo, että viimeisten vuosien aikana ilmastonmuutoksesta käyty keskustelu on muuttanut huolinta- ja logistiikka-alaa selvästi ympäristöystävällisempään suuntaan niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

– Yhä useampi huolinta- ja logistiikkatoimija on asettanut itselleen nollapäästötavoitteen, josta johdetuilla toimenpiteillä yritykset pyrkivät laskemaan päästönsä nollaan vuoteen 2050 mennessä.

Toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi ovat esimerkiksi kuljetuskilometrien vähentäminen digitalisaatioon perustuvalla reittioptimoinnilla, ympäristöystävällisempien kuljetusmuotojen käytön lisääminen sekä vähäpäästöisempien polttoaineiden käyttö. 

Lue myös: Logistiikka-ala kaipaa tukea ilmastonmuutoksen hidastamisessa

”Vahvoilla ne, jotka tarjoavat ympäristöystävällisiä logistiikkapalveluita kustannustehokkaasti”

Kansainvälisen ilmastopaneelin lokakuussa 2018 julkaiseman ilmastoraportin jälkeen tietoisuus ilmastotoimien kiireellisyydestä on kasvanut laajasti. Samalla liikenteen ilmasto- ja ympäristökysymykset nousevat keskiöön tavaralogistiikkaa koskevassa päätöksenteossa.

– Valtiot asettavat todennäköisesti kuljetusten aiheuttamille CO2-päästöille suoria rajoituksia, ja ympäristöystävällisten kuljetusratkaisujen tarjoaminen muodostuu selväksi kilpailutekijäksi tavaralogistiikassa. Tässä vahvoilla ovat ne, jotka pystyvät tarjoamaan ympäristöystävällisiä logistiikkapalveluita mahdollisimman kustannustehokkaasti, Laitinen sanoo.

Ympäristöystävällisessä logistiikassa rautatiekuljetusten tulevaisuuden kehitysnäkymät ovat positiiviset, sillä kuljetusmuodon päästöt ovat merikuljetusten tapaan pienet suhteessa kuljetettujen tavaroiden määriin. Laitinen muistuttaa, että Suomessa rautatiekuljetusten osuus tavaraliikenteessä on eurooppalaisittain tarkasteltuna verrattain korkealla tasolla – noin 30 % tonnikilometreistä.

– Maassamme haasteena rautatiekuljetusten lisäämiselle on kuitenkin se, että rataverkko on valtaosin yksiraiteista ja siten helposti ruuhkautuva ja herkkä häiriöille.

Suomen kansainvälisissä kuljetuksissa rautatiekuljetusten lähitulevaisuuden näkymät ovat valoisat. Rautatiekuljetusten etuna merikuljetuksiin nähden on huomattavasti lyhyempi kuljetusaika. Riittävän nopeat ja varmat tavarajunayhteydet ovat myös edullisempi vaihtoehto lentorahdille.

Next article