Skip to main content
Etusivu » Logistiikka » Varastoinnin ulkoistamisen hyödyt selviävät laskemalla
Logistiikan ulkoistaminen

Varastoinnin ulkoistamisen hyödyt selviävät laskemalla

Varmuus varastoinnin ulkoistamisen kannattavuudesta selviää toimintolaskennalla. Kuva: Adobe Stock

Jos varastointi ei kuulu yrityksen ydintoimintoihin, toimintojen ulkoistamisen kannattavuus on syytä selvittää analyysien avulla.

Logistiikka-alan kehittäjä LIMOWA ry:n johtajan Jorma Härkösen mukaan ulkoistamisesta hyötyy parhaimmillaan niin yritys kuin henkilökuntakin.

Varastoinnin ulkoistamisen hyödyt voivat olla moninaisia. Ensisijaisesti ulkoistamisella pyritään hakemaan säästöjä ja operatiivista tehokkuutta. Logistiikka-alan suurtrendi, automatisointi, vähentää manuaalisen työn tarvetta konkreettisesti. Myös toimialoilla, joilla on merkittävää kausivaihtelua, henkilökunnan ulkoistaminen logistiikkapalveluissa on selkeä säästö.

– Jos tavaran varastointi ei ole yrityksen ydintoimintaa, sen ulkoistamisen vaikutus kannattaa selvittää. Kun varastointi ostetaan ulkopuolelta, kiinteitä kuluja, kuten palkkoja voidaan saada muuttuviksi kuluiksi, kun henkilökunta siirtyy toisen yrityksen palkkalistoille, Härkönen toteaa.

Jorma Härkösen mukaan varastoinnin ulkoistuksilla voi olla myös työpaikkoja säästävä vaikutus. Joissain tapauksissa logistiikkahenkilökuntaa siirtyy osittain, tai jopa kokonaan, ulkoistuskumppanin palkkalistoille ja työllistyy tämän palvelun puitteissa.

Yrityksen tilanpuute tai sen rajallisuus, sekä tuotteiden optimaalisen varastoinnin mahdottomuus ovat perusteltuja syitä hoitaa varastologistiikka kustannustehokkaasti yrityksen ulkopuolella. Hyvällä suunnittelulla toimitusketjuissa vältytään päällekkäiseltä varastoinnilta.

– Meillä Suomessa varastoinnin palvelutarjonta on parantanut laadullisesti ja määrällisesti. Käsitykseni mukaan monet suomalaiset yritykset ovat hyötyneet ulkoistamisesta merkittävästi taloudellisesti, Härkönen kertoo.

Verkkokauppaa ja järkiperusteita

Sisälogistiikan kehityksessä jylläävät moderni laiteteknologia ja digitalisointi. Yhä useammat yritykset suuntaavat tuotteensa verkkokauppoihin, jolloin varastoinnin ulkoistamisen mahdollisuudet kannattaa Härkösen mielestä selvittää.

– Verkkokaupassa myytävät tuotteet ovat usein pieniä nyssäköitä, joiden liikuttaminen vaatii pitkälle menevää automaatiota, Härkönen sanoo.

Varmuus varastoinnin ulkoistamisen kannattavuudesta selviää toimintolaskennalla. Laskelmia ei tarvitse tehdä täysin omatoimisesti, sillä logistiikka-alan yritysten tarjouksiin liittyy tilannekartoitus, jonka pohjalta selviää, mitä voi tehdä, ja mikä on sen kustannus. Analyysi näyttää tehottomien käytäntöjen poistamisen merkityksen ja laiteinvestointien kannattavuuden.

– Tämä analyysi kannattaa aina. Siinä oppii näkemään oman toimintaketjun ja sen kustannukset. Järkiperusteisia päätöksiä syntyy vertaamalla tarjouksia, Härkönen kannustaa.

Next article