Tutustu tarkemmin:

www.roihulaw.fi
www.työoikeusjuristit.fi

Tällöin ulkopuolisen asiantuntijan käyttö ei ole huono ajatus. Asianajotoimisto Roihu Oy on työoikeuteen erikoistunut asianajotoimisto. Roihun työoikeustiimiin kuuluu seitsemän työoikeusjuristia, joilla on yritysten ja julkisen sektorin avustamisesta yhteensä noin kuuden vuosikymmenen kokemus.

Kun edessä ovat yhteistoimintamenettelyt, mikä on oikea hetki käynnistää ne? Kysymys on vaikea, jopa asiantuntijoille.

– Yleisen säästötarpeen toteaminen ei yleensä riitä. Työnantajan pohdinnan on oltava tarpeeksi pitkällä, jotta työnantaja voi esittää jonkin suunnitelman ja antaa siten henkilöstölle aidon vaikutusmahdollisuuden, pohtii asianajaja Salla Pyymäki.

Hänen mukaansa juristin varhainen mukaantulo jo prosessin suunnitteluvaiheessa voi kannattaa. Tällöin voidaan ennakolta paikantaa haastavia kohtia. Juristin läsnäolo, taustalla tai jopa sihteerinä kokouksissa, avittaa prosessia, usealla tavalla.

– Juristin läsnäolo osoittaa henkilöstölle, että työnantaja haluaa toimia oikein. Työnantajan kuorma kevenee, kun juristi auttaa valmistautumisessa. Kokouksissa työnantaja voi keskittyä asiaan, kun juristi huolehtii muotoseikoista. Roolin on oltava selkeä. Juristi on kokouksissa työnantajan neuvonantajana, vaikka molempien osapuolten luottamus on lunastettava, Pyymäki korostaa.

Oikeuskäytäntö on tiukentunut siten, että virheitä YT-prosessissa arvioidaan entistä ankarammin. Neuvottelujen muoto, esimerkiksi kutsun sisältö ja neuvottelujen kesto, sekä neuvottelujen sisältö on hoidettava taiten.

– Usein hankalin vaihe on kuitenkin toimenpiteiden kohdentaminen YT-prosessin jälkeen. Työnantajan on ennakoitava mahdolliset irtisanomistoimenpiteet ajoissa ja usein pidättäydyttävä uusista rekrytoinneista. Erityistä tarkkuutta tarvitaan siinä, että työnantaja huolehtii oikein velvollisuudestaan tarjota irtisanottavalle muuta työtä tai kouluttaa toiseen tehtävään, Pyymäki toteaa.

Sen jälkeen on vielä muistettava huolehtia organisaatioon jäävästä työyhteisöstä. Työelämä jatkuu.