Alustatalous
Miten alustatalous haastaa perinteisen liiketoiminnan, Rasmus Roiha?
Digitalisaatio muokkaa liiketoimintamalleja ja rikkoo toimialarajoja. Alustatalous haastaa perinteiset arvoketjut luomalla digitaalisia rajapintoja kysynnän ja tarjonnan kohtaamiselle.