Case Snellman Group

"Erilaisuuden ymmärtäminen on parantanut työyhteisömme kommunikointia ja helpottanut asioiden sujumista. Turhat ristiriidat ovat vähentyneet, kun tietoisuus persoonan vaikutuksista käyttäytymiseen on lisääntynyt.

Käyttämämme Insights / DISC-työkalut tekevät oman toimintatyylin näkyväksi ja paljastavat sokeat pisteet. DISC-profiilin avulla kehitystoimet ja palautteen antaminen on helpompaa ja jopa hauskaa. Johtaminen perustuu hyvään itsetuntemukseen, ja DISC on erinomainen työkalu sen kehittämiseen.

Valmennusten ja itsereflektoinnin seurauksena olen oppinut sopeuttamaan johtamistyyliäni ja huomioimaan erilaiset persoonallisuudet kommunikoinnissani. Tiimeissä koulutuksen hedelmä näkyy ryhmädynamiikan parantumisena. Kun erilaisuus nähdään voimavarana ja jokaisen vahvuudet tunnistetaan, asioille löytyy helpommin luontainen hoitaja. Asiakasrajapinnassa vuorovaikutustaitojen kehittyminen edistää yhteisen sävelen löytymistä ja sopimusten syntymistä.”

Timo Ylilauri, henkilöstöjohtaja

 

Case DNA Kauppa Oy

"Olemme panostaneet 2,5 vuoden ajan yksilötason valmentavaan johtajuuteen. Esimiesten on tärkeä ymmärtää, että koska ihmiset ovat erilaisia, on heitä autettava ja johdettava eri tavoin. Jotta näin voitaisiin toimia, pitää tietenkin pystyä tunnistamaan eri tyyppiset persoonat. Ihan ensiksi pitää pystyä tunnistamaan oma toiminta- ja johtamistyyli, vahvuuksineen ja kehittämisalueineen, jotta sitä voi kehittää ja tarvittaessa sopeuttaa johdettavan yksilön mukaan. Tavoitteena on, että esimies saa johdettavat loistamaan!

Kokemus on osoittanut, että persoonallisuuksien tunnistaminen ja sen huomioiminen 1-2-1 johtamisessa edistää merkittävästi luottamuksen rakentamista sekä tavoitteiden saavuttamista. Käytännön esimiestyössä huomaa, että haastavatkin keskustelut on helpompi käydä ja ongelmat ratkeavat nopeammin, kun valmentavaan johtamiskulttuuriin on sisällytetty persoonasta käsin johtaminen. Yrityksen tuloksen kannalta on merkityksellistä, että potentiaalista nousee tällöin nopeammin ja enemmin kärkimenestyjiä!”

Jani Pitkänen, Director of Sales Development

 

Case Vesivek Sverige AB

"Otimme Insights Discoveryn ja sen Sales Effectiveness -osion myyntiorganisaatiomme kehittämisen ja johtamisen välineeksi, sillä tiesimme persoonien toimintatyylierojen ymmärtämisen ja huomioimisen myyntitilanteessa vaikuttavan suoraan myyntieuroihin.

Oman ja asiakkaan toimintatyylin tunnistaminen on parantanut myyjiemme kaupanpäätösprosenttia ja mahdollisesti kasvattanut myös kaupan keskihintaa. Lisäksi ymmärrys persoonallisista toimintatavoista on parantanut kommunikaatioita talon sisällä ja saanut asiat etenemään jouhevammin.”

Jani Jylhä, toimitusjohtaja

 

Case Juvenes

"Toteutimme hallinto-organisaatiomme toimintakulttuurin muutosprosessin Menestyksen portaat -metodin avulla. Tavoitteenamme oli löytää yhteinen innostava päämäärä, jonka koko organisaatio kokee omaksensa sekä työstää systemaattinen etenemismalli ja konkreettiset keinot päämäärän saavuttamiseksi.

Menestyksen portaat -metodi on innostava, helppo ja hauska menetelmä, jossa jokaisen ääni tulee kuulluksi inspiroivalla tavalla. Metodi vapauttaa energiaa intensiivisellä sykkeellä ja pitää fokuksen oikeissa asioissa. Sen luoma avoin ilmapiiri helpottaa vaikeidenkin asioiden käsittelyä. Lisäarvoa toi se, että samalla opimme huomioimaan ja arvostamaan työyhteisömme eri persoonallisuuksien toimintatyylejä.”

Päivi Jousmäki, toimitusjohtaja

 

Intohimomme on sparrata hyvään johtajuuteen, jolla rakennetaan kestävää menestystä ja hyvinvointia!

Ota yhteyttä! rokmind.fi • Melina ”Mellu” Niemi 050 560 2851 • myynti@rokmind.fi