Etusivu » Yritystoiminta » Miksi jokaisella organisaatiolla pitäisi olla tiedolla johtamisen strategia?
Sponsoroitu

Jani Listenmaa

toimitusjohtaja, Creatido Oy

Ensinnäkin aivan samasta syystä kuin koko organisaationkin strategia.

Ilman strategiaa tiedolla johtaminen on tuuliajolla. Tiedolla johtamisen strategia antaa suunnan matkalla kohti tiedolla ohjautuvaa organisaatiota. Ja toisaalta, koska tiedolla johtaminen on organisaation menestyksen kannalta keskeistä, tulee siihen panostaa.

Parhaimmillaan tiedolla johtaminen mahdollistaa

• operatiivisen toiminnan optimoinnin ja kannattavuuden parantamisen
• strategisen muutoksen ja kasvun toteutumisen
• tulevaisuuden ennakoinnin ja pitkän aikajänteen kilpailuedun varmistamisen
• uusien (liike)toimintamahdollisuuksien löytämisen.

Tehokkaasti johdettuna ja älykkäästi hyödynnettynä tiedon avulla voi vaikuttaa merkittävästi organisaatioiden liiketoiminnan menestykseen.

Kuva: Creatido Oy

Dynaaminen tiedolla johtamisen strategia

Parhaimmillaan tiedolla johtaminen on keskeinen osa organisaation strategiaa, mutta siitä huolimatta tai jopa sitä suuremmalla syyllä, se edellyttää oman strategiansa. Tiedolla johtamisen strategia kiinnittyy voimakkaasti koko organisaation johtamiseen. Se yhdistää tiedon, teknologian ja ihmiset palvelemaan organisaation tavoitteita.

Siinä missä tiedolla johtamisen kypsyysanalyysi mittaa tiedolla johtamisen viitekehyksen eri osa-alueiden nykytilan ja kehityskohteet, tiedolla johtamisen strategia toimii niiden kypsyyden kehittämisen välineenä. Yhdessä ne muodostavat keskeisen rungon tiedolla johtamisen dynaamiselle kehittämiselle kohti organisaation tavoitteiden toteutumista.

Tiedolla johtamisen strateginen kehittäminen edellyttää kokonaisvaltaista, systemaattista ja pitkäjänteistä kehitystä. Se on matka kohti tiedolla ohjautuvaa organisaatiota.

Tiedolla johtamisen strategian keskeiset ulottuvuudet

Tiedolla johtamisen strategiassa luodaan tiedolla johtamisen kehittämiselle yhteinen suunta; visio, mitä tiedolla johtamisella halutaan saavuttaa, mitkä ovat sitä ohjaavat periaatteet, keskeiset kehittämisen päämäärät ja kyvykkyydet. Suunta kiteytetään kehittämiskokonaisuuksiksi, jotka konkretisoidaan lyhyen ja pidemmän aikajänteen vastuutetuiksi ja resursoiduiksi toimenpiteiksi käytäntöön jalkautettaviksi.

– Tiedolla johtamisen strategiassa tärkeää on, että strategia ei kerro vain suuntaa, mihin pyritään, vaan se myös konkretisoidaan toimenpiteiksi, joilla kyvykkyyttä ja kypsyyttä käytännössä edistetään, toteaa Creatidon toimitusjohtaja Jani Listenmaa.

Kiinnostuitko tiedolla johtamisen strategiasta? Lue lisää CREATIDO™ -strategiasta täältä!

Tilaa uutiskirje!

Pysy ajantasalla ajankohtaisimmista aiheista ja uusimmasta sisällöstä!

Next article