Etusivu » Terveenä työssä » Haluatko oppia johtamaan työhyvinvointia?
Sponsoroitu

Työterveyslaitos on kehittänyt asiantuntijatyönä työhyvinvoinnin johtamiseen liittyvän verkkovalmennuksen, jossa myös hyödynnetään kootusti Työterveyslaitoksen yli 20 vuoden ajalta tehtyä tutkimusta työhyvinvoinnista.

– Olemme saaneet valtavasti pyyntöjä tällaisen valmennuksen järjestämiseksi ja on hienoa vastata näihin toiveisiin, Työterveyslaitoksen kehittämispäällikkö Miia Vahlsten hymyilee.

Valmennuksessa saa kokonaiskuvan työhyvinvoinnista ja oppii, miten se kytkeytyy yrityksen strategiaan ja mitä taloudellisia vaikutuksia sillä on.

Annamme paitsi tietoa ja käytännön keinoja työhyvinvoinnin johtamiseen, mutta myös henkilökohtaista sparrausta.

– Annamme paitsi tietoa ja käytännön keinoja työhyvinvoinnin johtamiseen, mutta myös henkilökohtaista sparrausta. Näin jokainen saa rohkeutta ja keinoja toteuttaa tarvittavia muutoksia, työterveyspsykologi ja vastuuvalmentaja Elisa Valtanen kertoo.

– Olemme saaneet kiitosta esimerkiksi osioista, joissa käsitellään tunneälyä, palvelevaa johtamista, herkkyyttä ihmisten kohtaamisessa sekä erilaisten ihmisten johtamista, Vahlsten iloitsee.

Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää?

– Työhyvinvoinnin johtaminen kytkeytyy osaksi päivittäistä johtamistyötä. Työhyvinvointi ei siis ole erillistä työn tekemistä, vaan sopivat työn rakenteet ja selkeät työroolit edistävät työn sujuvuutta ja mielekkyyttä, ja siten työhyvinvointia ja tuottavuutta, Valtanen korostaa.

– Työhyvinvointi lisää tutkitusti sekä positiivista energiaa että työnimua ja se myös vähentää sairauspoissaoloja, Vahlsten kertoo.

Osallistujat saavat työkaluja esimerkiksi varhaisen tuen antamiseen ja sairauslomalta palaajien tukemiseen.

– Jokaisessa ihmisessä on läsnä koko elämän kokonaisuus. Työkykykään ei ole vakio vaan se vaihtelee uran aikana. Jos työpaikoilla on hyviä tapoja muokata työtä ja etsiä kullekin parhaat ratkaisut, silloin työ voi tukea hyvinvointia, Valtanen toteaa.

Tutustu Työhyvinvoinnin johtaminen -verkkovalmennukseen >>

Sujuva aivotyö

Työterveyslaitos tarjoaa erillisen valmennuksen, jossa keskitytään tietotyöläisten kuormituksen hallintaan ja työn sujuvoittamiseen.

– Valmennuksessa oppii tunnistamaan kognitiivista ergonomiaa haastavat elementit ja saa keinoja, joilla niitä voi vähentää, Vahlsten sanoo.

Digitalisaation myötä keskiössä on tiedolla työskentely, jolloin tyypillisimmin kuormittavia tekijöitä ovat jatkuvat keskeytykset, tietotulva sekä työhön liittyvät epäselvyydet.

– Työrauhatunti on yksi kiitosta saanut keino. Sovitaan esimerkiksi, että kello 9–10 kaikki keskittyvät omaan työhönsä eikä toisia keskeytetä. Lisäksi on tärkeää keskustella tietotulvan säätelykeinoista ja varmistaa, että työohjeet ovat selkeät, Valtanen muistuttaa.

Tutustu Sujuva aivotyö -verkkokoulutukseen >>

Virtaa palautumisesta

Virtaa palautumisesta on yksi TTL:n suosituimmista valmennuksista. Se sopii alasta riippumatta kaikille ja sisällöissä huomioidaan eri työtehtävien vaatimukset. Valmennuksessa käydään läpi palautumiseen vaikuttavat arjen osa-alueet eli liikunta, stressi, ravitsemus, ajankäyttö, uni ja alkoholi.

– Tavoitteena on tehdä parannuksia, joilla on positiivinen vaikutus palautumiseen, ja löytää, mikä on oman palautumisen kannalta optimaalista. Valmennuksessa tuetaan pienten palautumista edistävien askelten ottamista, koska muutos vaatii usein aikaa, toivoa ja kannustusta, Valtanen kuvailee.

Oman toiminnan analysointi voi olla haastavaa ja siksi mukana on valmentaja, jolta saa henkilökohtaista tukea. Päiväkirja-alueella voi pohtia eri teemoja ja valmennusalustalla voi myös keskustella muiden osallistujien kanssa.

– Totuttujen tapojen muuttaminen voi olla vaikeaa ja siksi valmennuksessa keskitytään pieniin muutoksiin, jolloin uudet, paremmat tavat jäävät helpommin osaksi arkea, Vahlsten kiteyttää.

Tutustu Virtaa palautumisesta -verkkovalmennukseen >>

Next article