Etusivu » Yritystoiminta » Miten luoda strategia nopeasti muuttuvassa ympäristössä?
Yritystoiminta

Miten luoda strategia nopeasti muuttuvassa ympäristössä?

strategia
strategia
Kuva: Getty Images

Ilman strategiaa yrityksen tai organisaation kehityksen ja toiminnan ohjaus perustuu sattumuksiin ja hyvään onneen. Kuinka tehdään strategia alati muuttuvassa digitaalisessa maailmassa? Miten toteutetaan strategia, joka elää ja palvelee aidosti liiketoimintaa?

Strategisten valintojen vaikutus

Strategia on sarja liiketoiminnallisia valintoja. Nämä valinnat perustuvat vallitsevaan kipailukenttään, asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin, sekä ennen kaikkea yrityksen palvelu ja tuotetarjoomaan. Lähdetäänkö kehittämään uusia palveluita vai kehitetäänkö ja jalostetaan olemassa olevaa tarjontaa. Tavoitellaanko nykyasiakkaita vai haalitaanko uusia asiakkaita.

Valintoja tehdessä voi olla hyödyllistä nähdä kokonaisuus nelikenttänä, jossa x-akselin vasen reuna edustaa nykyisiä asiakkaita ja oikea reuna uusia. Tätä leikkaa y-akseli, jossa alhaalla on nykyinen tarjonta ja ylhäällä uusi tarjonta. Jos halutaan palvella olemassa olevaa asiakaskuntaa nykyisellä tarjonnalla, päädytään kehittämään olemassa olevaa palvelua. Jos taas halutaan laajentaa tuote- ja palveluvalikoimaa täytyy kehittää uutta. Sama pätee, jos lähdetään tavoittelemaan olemassa olevilla palveluilla uusia asiakkaita.

Todellinen haaste ja samalla mahdollisuus kohdataan, jos lähdetään tavoittelemaan uusia asiakkuuksia uusilla palveluilla. Tällaista kehityslinjan valintaa voidaan pitää monellakin tavalla disruptiivisena toimintana. Joko se on sitä yritykselle sisäisesti, tai sitten koko toimialaa häiritään uusilla innovatiivisilla palveluilla.

Organisaation muutostarve

Toinen tärkeä kokonaisuus on muutoksen määrä ja muutoksen nopeus. Pienen riskin lähestymistä leimaa maltillinen muutoksen määrä sekä sen nopeus. Tämä on usein valittu strategia, kun kehitetään olemassa olevia palveluita nykyisille asiakkaille. Kun nopeutta kasvatetaan, ei kankea organisaatio enää pysy muutoksen perässä, vaikka muutoksen laajuus ei olisi mitenkään dramaattinen. Silloin vaaditaan ketteryyden lisäämistä toiminnassa, jotta muutokseen saadaan vauhtia ja yrityksen rakenteet eivät ole sitä jarruttamassa.

Jos taas muutoksen määrä on suuri esimerkiksi uusien palveluiden muodossa, voi olla järkevää elää kahdessa maailmassa. Tällöin uusi palvelu ei korvaa vanhaa, vaan ne elävät rinnakkain. Tämä voi olla lopullinen tavoite tai askel kohti uutta liiketoimintamallia. Jos muutos on suuri ja vauhti nopea, vaaditaan erittäin rohkeita valintoja. Silloin ei voida elää kahdessa maailmassa ja ketteryyttä on löydyttävä. Tämä on tärkeää jos liiketoiminta ja sen kilpailukenttä muuttuu nopeasti lyhyessä ajassa. Ilman riittävän rohkeita siirtoja voi yritys olla kohtalokkaissa vaikeuksissa.

Alhaalta ylös ja asiakas keskiössä

Strategian ydin tulee asiakasymmärryksestä. Asiakkaiden tarpeet tulee ymmärtää, jotta yrityksen visio on relevantti ja se voidaan saavuttaa. Strategiaa ei voida enää kehittää ylhäältä alas. Kehitystyöhön tulee valjastaa riittävästi asiantuntijoita koko organisaatiosta, jotta tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sitoudutaan. Muuttuvaa ja kompleksia toimintaympäristöä voidaan tarkastella systeeminä, jossa liiketoiminta, sidosryhmät ja loppuasiakas muodostavat riippuvuuksien ja yhteyksien verkoston. Nämä yhteydet tulee tunnistaa ja muutoksiin tulee reagoida toiminnan tasolla.

Strategia on siis kaiken liiketoiminnan muutoksen ja kehityksen lähtöpiste. Sitä seuraa liiketoimintamallit, tarjooma, asiakasrajapinnan määrittely, sisäisten prosessien määrittely ja tarvittava roolitus sekä taustajärjestelmien mukauttaminen tai hankinta. Se mistä lähdetään liikkeelle tai missä järjestyksessä strategiaa lähdetään toteuttamaan, riippuu yrityksen tilasta. Onko kyse start-upista vai lähdetäänkö olemassa olevan yrityksen kurssia tarkistamaan.

Strategiaa tulee ylläpitää. Tavoite tulee olla kirkas, toimenpiteet tulee priorisoida ja aikatauluttaa sekä muutoksiin tulee reagoida. Strategia on ketterä prosessi, jonka sisältö muuttuu asiakastarpeen ja liiketoimintaympäristön mukana.

avatar

Lotta Buss

Strategist / Head of Design, Wunder

Next article